Mellerudskanin

Mellerudskaninen är en rest av de hushållskaniner som förr hölls för köttet och skinnens del. Under krigsåren fick kaninuppfödningen ett rejält uppsving och kaninköttet har därför ibland fått en stämpel som nödföda.

År 2001 hittades en rest med oförädlade kaniner med spännande gammal stam hos en äldre dövstum dam ”Edith i Sjöskogen” i Mellerud i Dalsland. Hon hade haft kaniner där allt sedan 1937, och bara tagit in två nya kaniner 1968. Kaningruppen bestod under hela 1900-talet av 15-20 djur, för att sjunka under de sista åren fram till 2007 då de sista djuren köptes från Edith.Mellerudskaninen är en starkt hotad ras med bara ca 110 djur. Det finns ett akut behov av fler bevarare. Även om du bara har en hona och en hane kan du som privatperson göra stor skillnad! Prata med djurskötarna om du är intresserad av att börja med dessa 
trevliga kaniner.

Fakta om Mellerudskaninen
Vikt:
 3-3,5 kg
Livslängd: Upp till 10 år
Könsmognad: 4 månader
Dräktighet: 1 månad
Ungar: 2-9 ungar/kull, medel är drygt 4 ungar/kull
Temperament: En lugn och snäll ras
Utseende: Något grövre ansikte och mer sluttande kors än vad gotlandskaninen har
Färg: Svart-vita med holländar-teckning samt albino
Användning: Till husbehov och sällskap