Apotekarträdgården

Text Apoteket Kronan

Här i museets apoteksträdgård odlas medicinalväxter som finns omnämnda från apoteket Kronans trädgård i Södertälje 1853, samt några av de vilda växter som apoteket köpte in av samlare.

Apotek tillverkade under 1800-talet sina egna varor. Piller, pulver, salvor, siraper, tinkturer, plåster mm. Råvarorna kunde vara importerade, insamlade eller egenodlade växter, och under 1800-talet blev apoteksträdgårdar allt vanligare.

Sundhetskollegium gjorde visitationer på apoteken för att granska deras verksamhet. Om apoteket Kronans trädgård skrev man 1840:

”Trädgårdsanläggningen straxt utanför apotheksbyggningen är väl odlad och af icke obetydligt omfång”. Protokollen finns bevarade, på så sätt vet vi vilka växter som odlades i apoteket Kronans trädgård.

Karta Apotekarträdgården.JPG

Den första apoteksträdgården i Södertälje anlades 1837 av apoteket Kronan vid Stortorget. 1848 flyttade apoteket till hörnet Gästgivaregatan och Storgatan och där anlades en ny trädgård 1853.

In English

APOTEKET KRONAN’S APOTHECARY GARDEN FROM 1853

During the 19th century, pharmacies made their own products, such as pills, powders, ointments, syrups, tinctures, patches. The raw materials could be imported, collected or home grown plants, and during the 19th century. apothecary gardens became more and more common.


Here, in the museum's apothecary garden, medicinal plants that are mentioned from Apoteket Kronan’s garden are cultivated as well as some of the wild plants that the pharmacy bought from collectors. The pharmacy was located at the corner of Gästgivaregatan and Storgatan in Södertälje.

webb Apoteket Kronan logotyp.jpg

The gilded crown sign of Apoteket Kronan.

webb Blommor i apotekarträdgården.jpg

Trädgårdsiris, Iris germanica, i Torekällbergets apotekarträdgård.

Växterna i apotekatträdgården innehåller kemiskt verksamma ämnen men i varierande halt beroende på jordmån, väder och andra faktorer.