Promenadparken

För drygt hundra år sedan anlades en stadspark i Södertälje. Många andra städer fick parker vid samma tid. Parken fyllde en viktig social funktion som mötesplats i den växande staden. Museets promenadpark är inspirerad av Södertäljes stadspark.

I parken kunde stadens invånare promenera och mötas eller sitta på parkbänkarna och lyssna på en konsert. Promenader var populära och ansågs redan då befrämja en god hälsa.

Parkerna hade ofta pampiga entréer och påkostade snickerier. Inne i parken vindlade gångarna runt och det fanns prunkande rabatter med växter i olika färger. Fanns det möjlighet skaffade man gärna för dåtiden exotiska växter med annorlunda former som inbjöd till samtal.    

Biborgpaviljonen i parkens mitt byggdes på 1890-talet.
Den är flyttad från Mälarbrons östra sida och skänktes till museet på 1970-talet då S:t Ansgars församling uppförde sin kyrka på platsen.  


Stadsparken från järnvägsstationen några år efter sekelskiftet 1900

Stadsparken med yttre Maren i fonden, foto Nordiska museets samlingar