Nattvandring

Nattvandrare ute i naturen.

Vill du vara med och skapa trygghet för ungdomarna som rör sig ute i Södertälje kommun? Då kan du göra en insats genom att gå med i någon av kommunens lokala nattvandringsgrupper!

Fler trygga vuxna ute minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö. Dessutom får du en unik möjlighet att lära känna både ungdomarna i Södertälje och se nya delar av vår härliga stad.

Vad är nattvandring?

Nattvandring innebär att man kvällstid rör sig ute bland ungdomar. Syftet är att skapa trygghet genom att befinna sig där det ofta är mycket ungdomar i rörelse, men få vuxna. Som nattvandrare är man varken polis eller ordningsvakt, utan helt enkelt en trygg vuxen som frågar hur det är.  Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller i vissa fall påkalla hjälp.

Vem kan nattvandra?

För att nattvandra behöver du ha fyllt 18 år samt vara en god förebild för ungdomar du möter på. Man nattvandrar aldrig ensam utan man är minst två som går tillsammans.

Utbildning och Försäkring

Södertälje kommun har ett nära samarbete med stiftelsen ”Nattvandring.nu” och alla våra lokala grupper är anslutna till stiftelsen. Genom nattvandring.nu får vi reflexvästar, sjukvårdsväska, försäkring samt utbildning om rollen som nattvandrare.

Samordning

Södertälje kommun samordnar alla lokala grupper genom ett samarbetsrum där all nödvändig information samlas och där alla kan se kalendern över vilka som nattvandrar när. Här hittar du också kartor över vilka områden vi nattvandrar i samt kontaktuppgifter till övriga nattvandrare, kommun och Securitas. Du får tillgång till samarbetsrummet när du ansluter dig till någon av våra grupper.

Jag vill bidra – hur anmäler jag mig?

Om du vill vara med och nattvandra, eller vill ha mer information om hur det går till, skicka ett e-post meddelande till nattvandring@sodertalje.se. Skriv ditt namn och vilket område du skulle vilja nattvandra i så blir du hänvisad till rätt lokala grupp.