Dollyette

Dollyette alias Dolly är Fritidsgårdarnas Fartyg. Idag används Dolly för badresor, sjörövaräventyr, lägeresor med övernattning, fisketurer m.m.

Historia
Dollyette byggdes 1925 och gick först i fiskesjöfart.
På 60-talet användes hon som dykplattform vid byggandet av Ölandsbron.
Därefter hade hon lite olika uppdrag och ägdes av olika privatpersoner och näringsidkare.

2006 köptes Dollyette för hundra kronor av Kultur- och fritidskontoret.
Det var en symbolisk summa då det fanns ett gåvo-
brev från tidigare ägare med inriktningen att "Dolly" skulle
vara en verksamhet som alltid ska innebära att ungdomar är
delaktiga. Så är det idag.

Dolly idag
Idag används Dolly i utbildning för ungdomar
- Förarintyget, och för badresor, sjörövaräventyr, lägeresor med övernattning, fisketurer m.m.

De ungdomar som tar Förarintyget jobbar sedan som besättning ombord på Dolly under sommarlovet. Det är tredje året som denna verksamhet pågår.

Även fritidsledare har utbildat sig, till kustskeppare, och har därmed behörighet att framföra fartyget.

Ett stort arbete har lagts ner av fritidsledare Mikael Tillbom som med sin stora kunskap om båtar och sjöfart varit både utbildare
och mentor för såväl fritidsledare som ungdomar i nuvarande verksamhet.

Framtidsvisionen är att utveckla verksamheten ytterligare, där ungdomar får kunskap om båt- och sjöliv.

De får lära sig att ta ansvar för sig själv men också för andra och för naturen som verksamheten bedrivs i. Den natur som vi
tycker att alla Södertäljes ungdomar skall få uppleva genom vår verksamhet.

Naturen är fantastisk och den skall vi ta ansvar för tillsammans.

Fakta
Namn: Dollyette alias Dolly
Byggd: 1925 vid Råå varv
Byggnadsmaterial: trä
Dödviktston: 50
Motor: Scania Vabis DS 10, 1961
Maskineffekt: 145 KW
Största längd: 14,02 m
Största bredd: 5,94 m
Ägare: Södertälje kommun, Kultur-och fritidskontoret, Fritidsgårdarna
Hemmahamn: Södertälje