Järna fritidsgård

Järna fritidsgård är till för dig som är mellan 13-18 år. Här anordnas inspirerande kreativa verkstäder där du får möjlighet att utveckla dina talanger. På Järna fritidsgård arbetar vi för att stärka ungas självkänsla och självständighet och bidra till personlig utveckling genom bland annat temakvällar om mental hälsa och HBTQ+-frågor.

På Järna fritidsgård får du vara med och påverka verksamheten genom ungdomsråd, öppna möten och samarbeten med lokala organisationer och föreningar. Här hittar du ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Fritidsgården arrangerar bland annat idrottsevenemang, temakvällar, workshops och studiecirklar.

Hela verksamheten präglas av jämlikhet och jämställdhet. Vi anstränger oss för att skapa en inkluderande miljö där alla unga – oavsett kön, etnicitet eller funktionsnedsättning känner sig välkomna och delaktiga. Verksamheten på Järna fritidsgård kännetecknas av kunskapsbaserad verksamhet grundad i forskning om barn och ungdomar.  

Just nu hittar du Järna fritidsgård på Mölnbovägen 25, bredvid Eneskolan. Under 2024 flyttar fritidsgården tillbaka till ombyggda lokaler i Futurum, på Storgatan 1. 

Kontakta oss

jarna.fritidsgard@sodertalje.se

08- 523 040 64

Verksamhetsledare: Randa Nammous, tel. 08-523 03551

Våra öppettider

Måndag: 14.00 – 21.00

Tisdag: Stängt uppsök 14:00 – 17.00

Onsdag: 14.00 – 21.00

Torsdag: 14.00 – 21.00

Fredag: 14:00 – 17.00 ojämna veckor

              15.30 – 23.00 jämna veckor

Lördag: 16:00 – 23.00 udda veckor