Aktuellt


Information om åtgärder i avloppsreningsverken för Hölö och Mölnbo

2017-05-11: Telge nät har sedan i höstas provtagit vattnet i Skillebyån och Mölnboån för att bevaka höjda bakteriehalter. Nu är det kartlagt i vilken omfattning det sker utsläpp av bakterier från reningsverken och hur bakteriehalterna avklingar nedströms. Med anledning av det planerar nu Telge Nät för ytterligare reningssteg. Läs mer >