Aktuellt

Information om åtgärder i avloppsreningsverken för Hölö och Mölnbo

2017-05-11

Telge nät har sedan i höstas provtagit vattnet i Skillebyån och Mölnboån för att bevaka höjda bakteriehalter. Nu är det kartlagt i vilken omfattning det sker utsläpp av bakterier från reningsverken och hur bakteriehalterna avklingar nedströms. Med anledning av det planerar nu Telge Nät för ytterligare reningssteg.

Du som rör dig kring Skillebyån och Mölnboån nedströms reningsverken behöver vara försiktig med vattnet eftersom det kan orsaka magsjuka, och det är inte rekommenderat att låta husdjur dricka av vattnet. Det är Skillebyån som är värst drabbad beroende på att det finns så lite naturligt vatten i ån.