Hushållsavfall och matavfall i företag

Här kan du som verksamhetsutövare läsa om avfall utöver farligt avfall som uppkommer i din verksamhet. Exempel på sådant avfall är hushållsavfall, producentansvarsavfall och matavfall.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att se till att:

  • Ett abonnemang för hushållsavfall finns om hushållsavfall uppstår i din verksamhet
  • Producentansvarsavfall sorteras ut och återvinns
  • Matavfall sorteras ut och läggs i gröna påsen
  • Hushållsavfall hålls skiljt från annat avfall.
  • Hushållsavfall inte transporteras av någon annan än Telge Återvinning AB
Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall uppkommer som ett resultat av att människor finns till, exempelvis matavfall, hushållspapper och kuvert. Exempel på hushållsavfall i verksamheter är servetter, överbliven mat på tallrikar, avfall från personaltoalett eller personalutrymmen.

Abonnemang för hushållsavfall

Abonnemang för hushållsavfall tecknas hos Telge Återvinning AB. Abonnemanget består av en fast avgift samt ett tillägg som beror på vilket abonnemang du tecknar. Mer information finns på www.telge.se

Matavfall

I Södertälje kommuns avfallsplan finns målet att år 2020 ska minst 50 procent av allt matavfall i kommunen återvinnas. Enligt Södertälje kommuns föreskrifter om avfallshantering ska matavfall sorteras ut från övrigt avfall och läggas i gröna påsen, underjordsbehållare eller tank för matavfall.

Producentansvarsavfall

Enligt förordningarna om producentansvar är du skyldig att sortera och återvinna producentansvarsavfall (tidningar samt förpackningar av plast, papper, metall och glas).  Återvinningsstationer runt om i kommunen är endast till för hushållens producentansvarsavfall. Din verksamhet kan skaffa ett företagskort som används till kommunens återvinningscentraler Tveta och Returen. Företag kan lämna producentansvarsavfall gratis på återvinningscentralen i Salem. Mer information finns på www.ftiab.se  

Lagar och dokument
  • Miljöbalken
  • Södertälje kommuns Avfallstaxa
  • Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun
  • Avfallsplan Södertälje kommun