Hälsoskydd

Övergripande information om hälsoskydd för dig som invånare utifrån miljöbalken och andra regelverk. Du hittar information om hur du kan agera om du har problem med miljön i din bostad eller om du upplever någon störning som kan hota din hälsa.