Djur och odjur

Här hittar du information om djur, vilt och skadedjur samt vart du vänder dig om du får problem.

Du ska i första hand själv prata med grannen om du blir störd. Om du tycker att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening. Föreningen har stadgar eller regler för husdjur.

Det här säger lagen

I 36 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”.

Det är djurägaren som har ansvar för att se till att djuret inte orsakar besvär. 

Hos kommunen är det miljökontoret som sköter ärenden som rör inomhusmiljön i bostäder.

Kommunens mark

Om du upptäcker skadedjur, råttor, myror, getingar eller andra insekter, som ställer till med skada på kommunens mark ska du göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan.

Du kan också ringa till vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun

 

Din egen mark

Om du upptäcker skadedjur, råttor, myror, getingar och andra insekter, på din egen mark ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller Anticimex om du har en skadedjursförsäkring. 

Misstänker du att ett djur far illa?

Ta kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län om du har frågor om djurskydd eller misstänker att ett djur far illa.

Länsstyrelsen Stockholm

Om det är akut – ring polisen, 112, annars 114 14.

Polisens webbplats

 

Skadat vilt djur

Har du hittat ett trafikskadat vilt djur eller själv orsakat en viltolycka ska du alltid direkt kontakta polisen och märka ut platsen:

112 i ett akut läge när det är fara för människor

114 14 för övriga ärenden

Polisens webbplats

Hittar du ett skadat djur i naturen eller staden kontakta viltvården på Södertälje kommun via Kontaktcenter, 08-523 010 00. Är växeln stängd, kontakta polisen.

 

Dött vilt djur

Har du hittat ett dött djur, kontakta fastighets- eller markägaren.

Om djuret finns på kommunens mark:

Ring viltvården på Södertälje kommun via vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Du kan också göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan (länk till e-tjänst).

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun

 

Vilda djur på tomten

Har du problem med vilda djur på din tomt, exempelvis grävling eller huggorm, läs Naturvårdsverkets råd:

Naturvårdsverket

 

Är problemet akut, om det exempelvis står en ilsken älg i din trädgård, kontakta i första hand polisen:

112 i ett akut läge när det är fara för människor

114 14 för övriga ärenden

Polisens webbplats

 

Vilda djur på kommunal mark

Vilda djur som orsakar problem på kommunal mark är vårt ansvar. Kontakta oss.

Gör en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan (länk till e-tjänst).

Du kan också ringa till vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun