Djur och odjur

älg

Här hittar du information om djur, vilt och skadedjur samt vart du vänder dig om du får problem.

Du ska i första hand själv prata med grannen om du blir störd. Om du tycker att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening. Föreningen har stadgar eller regler för husdjur.

Det här säger lagen

I 36 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”.

Det är djurägaren som har ansvar för att se till att djuret inte orsakar besvär. 

Hos kommunen är det miljökontoret som sköter ärenden som rör inomhusmiljön i bostäder.

Om du störs av katter ska du i första hand kontakta den som äger katten, om du vet vem det är.

Kattägarens skyldigheter

Du som äger en katt är enligt lagen skyldig att se till att din katt inte orsakar skador eller det lagen kallar "avsevärda olägenheter". Visa hänsyn till dina grannar genom att fråga om din utekatt stör dem.

Du skapar god grannsämja om du ser till att din katt inte stör omgivningen. Låt din katt gå in oftare och se till att den alltid har tillgång till en kattsandlåda. Det är också viktigt att du steriliserar eller kastrerar din katt.

Ovälkommet kattbesök på tomt eller i bostad

Katter får röra sig fritt utomhus. Domstol har fastslagit att katter, som vistas på eller uträttar sina behov på din tomt, normalt inte utgör en olägenhet. Samma sak gäller när katten tar sig in i bostäder genom öppna dörrar eller fönster. Därför är det mycket sällan som kommunen kan göra något om du störs av det.

Du är själv ansvarig att freda dig om du blir störd av ofrivilliga kattbesök i bostaden eller om katten kissar på tomten. Det du kan göra är att stänga dörrar och fönster samt försöka jaga bort katten från tomten.

Prata med kattägaren, om du vet vem det är, ofta vet hen inte om att katten stör.

Tips på hur du kan undvika kattbesök på tomten

  • Spreja vatten med en blomspruta, eller liknande, om katten går till platser där du inte vill att den ska vara. OBS använd aldrig hett vatten eller högtryckstvätt, det kan skada katten!
  • Om katten urinmarkerar på altanen eller annan olämplig plats, kan du köpa specialsprej och andra medel i djuraffären eller hos veterinären för att få katten att sluta upp med det.
  • Katter ogillar ofta citrusfrukter – prova att lägga ut peppar, apelsin- eller citronskal i rabatten eller på altanen. Placera dekorationssten i rabatten, som gör det svårare för katter att gräva.
  • Kom ihåg att du aldrig får skada någon annans katt, även om den vistas eller förorenar på din tomt!

Anmäla katt som olägenhet

Om problemen är mycket stora, så stora att störningen inverkar negativt på människors hälsa i medicinsk eller hygienisk mening, kan det röra sig om det som i lagen kallas en olägenhet.

Kattfrågan har varit uppe i domstol, där man beslutat att ansvaret för att freda sig ligger hos den person som äger fastigheten där störningen förekommer.

Därför är det mycket sällan kommunen kan göra något för dig som störs av en katt på något sätt. Vår rekommendation är att du pratar med kattägaren, förhoppningsvis kan ni gemensamt komma fram till en lösning.

Kommunens mark

Om du upptäcker skadedjur, råttor, myror, getingar eller andra insekter, som ställer till med skada på kommunens mark ska du göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan.

Du kan också ringa till vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun

 

Din egen mark

Om du upptäcker skadedjur, råttor, myror, getingar och andra insekter, på din egen mark ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller Anticimex om du har en skadedjursförsäkring. 

Misstänker du att ett djur far illa?

Ta kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län om du har frågor om djurskydd eller misstänker att ett djur far illa.

Länsstyrelsen Stockholm

Om det är akut – ring polisen, 112, annars 114 14.

Polisens webbplats

 

Skadat vilt djur

Har du hittat ett trafikskadat vilt djur eller själv orsakat en viltolycka ska du alltid direkt kontakta polisen och märka ut platsen:

112 i ett akut läge när det är fara för människor

114 14 för övriga ärenden

Polisens webbplats

Hittar du ett skadat djur i naturen eller staden kontakta viltvården på Södertälje kommun via Kontaktcenter, 08-523 010 00. Är växeln stängd, kontakta polisen.

 

Dött vilt djur

Har du hittat ett dött djur, kontakta fastighets- eller markägaren.

Om djuret finns på kommunens mark:

Ring viltvården på Södertälje kommun via vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Du kan också göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan (länk till e-tjänst).

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun

 

Vilda djur på tomten

Har du problem med vilda djur på din tomt, exempelvis grävling eller huggorm, läs Naturvårdsverkets råd:

Naturvårdsverket

 

Är problemet akut, om det exempelvis står en ilsken älg i din trädgård, kontakta i första hand polisen:

112 i ett akut läge när det är fara för människor

114 14 för övriga ärenden

Polisens webbplats

 

Vilda djur på kommunal mark

Vilda djur som orsakar problem på kommunal mark är vårt ansvar. Kontakta oss.

Gör en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan (länk till e-tjänst).

Du kan också ringa till vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun