Bassängbad

Du som driver en verksamhet med bassängbad ska ta vattenprover månadsvis och skicka dem för analys hos ett godkänt laboratorium.

Kommunens miljökontor har tillsyn över de bassängbad som är till för allmänheten eller som utnyttjas av många människor.

Du som ska öppna en anläggning där bassängbad ingår måste anmäla det till miljökontoret. Att bassängbad är anmälningspliktiga står i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, paragraf 38.

Anmälan ska du göra skriftigt minst sex veckor innan verksamheten startar. 

Blankett för anmälan av bassängbad hittar du under E-tjänster och blanketter eller på sidan Bassängbad.

Använder du till exempel en badtunna för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Men erbjuder du någon typ av bassängbad i en verksamhet ska du göra en anmälan. Det kan till exempel vara att du har en konferensanläggning som har en bubbelpool, ett boende som har en träningsbassäng, eller kanske en lägerverksamhet som har en badtunna.

Om du är osäker på om du ska anmäla ett bassängbad eller inte så fråga gärna oss på miljökontoret.

Som bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, som exempelvis:

 • bassänger
 • bubbelpooler
 • dammar
 • vattenrutschbanor
 • flyttankar
 • tunnor
 • kar.

Vissa vattenprover ska du ta varje dag, och du kan läsa av dem själv genom att använda så kallade snabbtest. Men du måste också regelbundet ta vattenprover och få dem analyserade av ett ackrediterat laboratorium. Om något resultat avviker från gällande riktvärden ska du kontakta miljökontoret och redogöra för vidtagna eller planerade åtgärder.

Skulle vattnet innehålla Pseudomonas ska bassängbadet stängas, göras rent och får inte tas i bruk igen förrän vattenproverna är godkända. Pseudomonas ger utslag och kan ge fysiska besvär som till exempel feber, huvudvärk och illamående.

En sammanställning av vilka mikrobiologiska värden som gäller för bassängbad hittar du i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för bassängbad.

Det ska finnas rutiner för hur du ska göra om du upptäcker fekalier i badvattnet. Observera att även stora mängder fekalier från fåglar påverkar vattenkvaliteten, så är badet ett utomhusbad ska det också finnas med i rutinen.

Vid upptäckt av fekalier i vattnet ska du vidta åtgärder omedelbart. Följ rutinerna för bassängbadet så att vattenkvaliteten i vattnet och den tillhörande reningsanläggningen fortsätter att vara bra.

Omfattningen av föroreningen och vattenvolymen i bassängbadet avgör om badet behöver stängas eller inte. Ett dygn efteråt bör du ta prov på vattnet för att kontrollera halten bakterier och encelliga parasiter.

Badverksamheten kan återupptas i normal omfattning när
det inte längre finns någon risk för olägenhet för människors hälsa
halten desinfektionsmedel är rätt.

Har bassängbadet en liten vattenvolym bör det stängas. Byt ut allt vatten och rengör anläggningen innan du öppnar badet igen.

I ditt egenkontrollprogram ska du visa hur du gör för att följa de lagar och förordningar som gäller för bassängbad. Läs mer på kommunens sidor om Egenkontroll för anmälningspliktiga verksamheter.

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen.

Först om det inte blir någon förändring trots att du har pratat med dem som driver anläggningen är du välkommen att kontakta miljökontoret.

För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla som badar tar ansvar för hygienen.

Det som påverkar vattenkvaliteten i bassängbadet mest är de som badar. Våra kroppar och det vi har på oss i vattnet avger föroreningar och mikroorganismer som bakterier, virus och svampar.

Om en besökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitet som behövs för att de som badar inte ska riskera att bli sjuka.

För att ingen ska bli sjuk av att bada bassängbad är det viktigt att var och en tänker på att vara noga med hygienen:

 • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder. Det gäller även små barn och blöjbarn.
 • Avlägsna allt smink, och ta av dig klocka och smycken.
 • Använd rena badkläder.
 • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
 • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du bara ska stå på kanten.

Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada bassängbad.

Ibland kan man se simklubbar träna på klädsim när de övar på livräddning och tar simmärken. De har då sökt tillstånd hos den som driver badet, då vattnet sedan måste göras rent eftersom kläder avger för mycket partiklar.