Avfall med producentansvar

Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut och återvinna avfall som omfattas av producentansvar, detta innebär att du till exempel ska sortera ut bildäck, bilbatterier, returpapper och förpackningar av plast, papper, metall och glas.

Generellt gäller att du ska separera material var för sig. Om en förpackning består av två eller flera material, som inte går att separera, sortera den efter det material som förpackningen till största delen består av.

Förpackningarna ska vara tömda och torra. Vik ihop, platta till förpackningarna eller lägg mindre förpackningar i större förpackningar för att minska transportkostnader.

Förpackningar som är märkta med dödskalle, döda fisken eller med märkningen gasbehållare ska inte sorteras som dina övriga förpackningar utan som farligt avfall. Tömda och väl rengjorda förpackningar med övriga farosymboler återvinns med övriga förpackningar.

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är endast till för privatpersoner. Företag kan gratis lämna förpackningar på särskilda mottagningspunkter som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för. Mer information om detta finns på FTI:s hemsida www.ftiab.se

Anlitar du en entreprenör så rådgör du med dem om hur du ska sortera, då det kan skilja sig från fall till fall.

Läs gärna mer om förordningarna:

  • Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
  • Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper
  • Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck
  • Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier