Earth Hour 2018

Lördag den 24 mars klockan 20.30­–21.30 är det dags för Earth Hour. Årets tema är "One Planet Life – ett hållbart liv på vår enda planet". Faktum är att om alla på jorden levde som vi i Sverige gör så skulle det krävas 4,2 planeter. Men vi har bara en. Därför behöver vi ta stora, snabba steg mot en hållbar livsstil inom gränsen för vad vår enda planet klarar av – ett One Planet Life.

Har du tänkt på hur våra livsstilar lämnar avtryck på jorden? Bara maten vi äter står för cirka en tredjedel av de svenska hushållens klimatfotavtryck och vår överkonsumtion bidrar till att djur och natur tar stryk. Det fina är att vi har alla möjligheter att avsevärt minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi sparar pengar och får positiva hälsovinster. Varför inte börja med att uppgradera dina matvanor? Mat berör oss alla. Vi har alla olika tycke och smak, men en sak förenar oss. Vi kan påverka vilken mat vi äter, och våra val har större effekter än vi tror.

Vi föbättrar maten i våra förskolor, skolor och äldreboenden

I Södertälje kommun tror vi på mat som är nyttig, god och dessutom producerad på ett sätt som inte skadar miljön och förorenar våra hav. Därför arbetar vi med ”Östersjövänlig mat” och har ägnat de senaste tio åren åt att förbättra maten i våra förskolor, skolor och äldreboenden. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg. Dels för att det finns ett stort intresse från andra kommuner, dels för att våra insatser uppmärksammas på en rad olika sätt.

Vi har bland annat valts till ”Årets Skolmatskommun 2014” av White Guide Junior, ett samarbete mellan White Guide och Magasin Måltid. Men det som är ännu viktigare är att vi upplever ett stöd och engagemang från elever och pedagoger i våra förskolor och skolor, och från medarbetarna i våra kök. Alla vill bidra till en hållbar utveckling – och att göra det genom att laga och äta bra mat är ett bra sätt. Inom kostenheten i Södertälje har vi cirka 90 kök och lagar och serverar ungefär 24 000 portioner varje dag – mat som gör skillnad.

Några nyckeltal

  • 90 kök i förskola, skola och äldreomsorg som testbädd
  • 24 000 måltider enligt konceptet Östersjövänlig mat serveras varje vardag till 17 000 matgäster, vilket utgör 20 procent av kommunens invånare
  • 30 samarbetspartners i EU-projektet Matlust
  • Genom minskat svinn, minskad köttförbrukning, råvaror efter säsong samt minskad andel helfabrikat kunde andelen ekologiska livsmedel i kommunens inköp ökas från drygt 10 procent till 50 procent utan ökade kostnader.
  • År 2014 uppgick andelen ekologisk mat i kommunens kök till 60 procent.

En mötesplats för mat och hållbarhet

Här i Södertälje har vi också projektet Matlust och satsningen på Södertälje Science Park som etablerar Södertälje som ett regionalt kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet som attraherar aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle. Matlust bidrar till en hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen genom att erbjuda kostnadsfritt utvecklingsstöd till små och medelstora företag som vill växa och arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

Matlust utgår från Södertäljes prisbelönta arbete med hållbara offentliga måltider genom konceptet Östersjövänlig mat/Diet for a Green Planet, 60 år av forskning på hållbara jordbrukssystem och en lång tradition av hållbar livsmedelsproduktion. Flera kända företag har sin bas i kommunen, som Saltå Kvarn och Lantmännen Cerealia. Många små företag utgör det kända ekoklustret i Järna. Genom EU-projekten BERAS (2003-06) och BERAS
Implementation (2010-13) har stora kunskaper och nationella och internationella nätverk byggts upp, vilket utgjort grunden för Södertäljes ledande position inom livsmedel och hållbarhet i Sverige.

 

Hur påverkar din lunch eller middag klimatet?
Nu kan du enkelt testa dig själv genom att mata in ett av dina recept i WWF:s Matkalkylator. Maten vi äter påverkar planeten vi bor på. För att vår vackra planet ska vara levande behöver vi äta betydligt mer grönt och mindre men bättre kött. På WWF:s sida "Vad ska jag äta" samt "Klimatsmarta recept" får du inspiration och tips kring hur du handlar och äter mat som är bra både för klimatet och för den biologiska mångfalden.

Varför Earth Hour i Södertälje?

Earth Hour har uppmärksammats i Södertälje sedan 2007 och är en del av kommunens klimatarbete. Hur vi äter, reser, bor och konsumerar påverkar klimatet på jorden. I Södertälje arbetar vi med miljöfrågor året runt i hela organisationen och kommunen. Medborgarnas och verksamheternas engagemang och delaktighet i miljöfrågan är viktigt för att Södertälje ska bli hållbart.

Målet är att kommunenskoncernen ska bli fossilbränslefri till år 2020 och att hela Södertälje ska uppnå samma mål senast år 2030. För att nå dit arbetar vi mycket med att ställa om transporterna till förnybart och el. Kommunen jobbar också med att öka inköpen av ekologiska och lokalproducerade livsmedel, öka skyddet av värdefull natur och sänka den totala energiförbrukningen i koncernen.

Vad är Earth Hour?

Earth Hour är en klimatmanifestation där människor över hela världen släcker lamporna under en timme. Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar och göra något åt problemet. Earth Hour startade 2007 i Australien av WWF.

Glöm inte släcka på lördag!

Telge Fastigheter släcker ned Kringlan och vi släcker ned Stadshuset. En signal för ett hållbart liv på vår enda planet.