Återvinningen ska öka

Avfallsplanen är ett verktyg i att utveckla och förbättra hanteringen av avfall i Södertälje kommun. En viktig del är att öka kunskapen om återvinning hos samtliga aktörer och särskilt hushållen.

Södertälje kommun har som mål att hushållens avfall ska minska genom förebyggande åtgärder och ökad återanvändning. Återvinningen ska öka genom förbättrad sortering och genom att utsorterade fraktioner återvinns.

Avfallsplanens sju målområden har tagits fram med utgångspunkt från den nationella avfallsplanen, miljöprogrammet för Södertälje kommun och den kunskap som finns om mängden avfall och hanteringen i dag.

De flesta målen gäller hushållsavfall, eftersom det är det avfall kommunen, enligt miljöbalken, ansvarar för insamling och behandling av. Arbetet inom alla målområden ska utgå från följande principer:

  • avfallstrappan (bilden)
  • det ska vara lätt att göra rätt
  • återvinningen ska främja en giftfri miljö
  • avfallshanteringen ska tas med tidigt i samhällsplaneringen
  • taxan ska användas som styrmedel
  • information för ökad kunskap och positiv attityd.
Vad gör Södertälje kommun?

Kommunen har ansvar för renhållningen på allmänna platser. Södertälje kommun har en driftavdelning där ca 45 personer arbetar och sköter renhållningen i staden. Sedan några år tillbaka är Telgekoncernens områden inkluderade i den kommunala driften för att optimera samordning av yttre skötsel. Utöver den vanliga driften så köper samhällsbyggnadskontoret in tjänster för ca 8 miljoner kronor av Telge Tillväxt. En stor del av den budgeten är kopplad till renhållning av naturområden, badplatser med mera.

Södertälje kommun är medlem i Håll Sverige Rents kommunnätverk. Södertälje kommun har stora utmaningar kring nedskräpning. Håll Sverige Rent rankar kommuner som arbetar för att förebygga nedskräpning. Läs mer i Håll Sverige Rents kommunindex.

Skräpplockardagarna

Varje vår bjuder Södertälje kommun och Håll Sverige Rent in till Sveriges största miljöaktion för att barnen på ett pedagogiskt sätt ska lära sig om nedskräpning, återvinning, konsumtion och naturvård genom att bland annat vårstäda sin egen närmiljö. Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka och skapa stolthet över platsen där man bor och bidra till en renare och vackrare stad. Läs mer här

Föreningsstäd

Är din förening intresserad av att hjälpa till med vårstädningen i Södertälje kommun och få ett tillskott i kassan som tack för hjälpen? Läs mer under Föreningsstäd.

Städningen arrangeras av samhällsbyggnadskontoret varje år och brukar vara uppskattad av både föreningar och arrangör. 

Länk till sidan föreningsstäd

Vad kan du göra som privatperson?

Som privatperson har man ansvar att inte skräpa ner. Alla i Södertälje är välkomna att delta i Håll Södertälje Rent kampanjen. Man kan göra det själv eller anmäla sig med vänner, sin arbetsplats eller förening t.ex. Läs mera Läs mer om Håll Södertälje Rent

Vad kan företag göra?

Fastighetsägare ska hålla rent och snyggt och plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer och trappor som hör till fastigheten. Läs mera om fastighetsägarens ansvar här. Alla företag kan delta i Håll Södertälje Rent-kampanjen varje vår. Läs mera här

Du kan göra en felanmälan

Södertälje kommun är en stor kommun och är i behov av hjälp från allmänheten med inrapportering av nedskräpning, skadegörelse, klotter mm. Det gör man enklast genom kommunens webbformulär eller mobilapplikation. Den kan du ladda ner mobilapplikationen här. Android eller Iphone 

Skräpmätningar

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har Södertälje kommun sedan 2010 genomfört skräpmätningar i centrum. Mätningen genomförs under samma tidpunkt varje år och under två veckor. 400 mätpunkter är utslumpade i staden och varje mätpunkt kan vara upp till 25m². Det absolut vanligaste skräpet i Södertälje och alla andra kommuner är fimpen.