Cirkulära Södertälje

Den 18 september är det Håll Sverige Rent dagen. Runt om i Sverige anordnas aktiviteter för att vi inte ska skräpa ner och slänga saker på fel plats. Att slänga saker fel handlar inte bara om att inte skräpa ner, det handlar lika mycket om att ta hand om våra resurser. Istället för att slänga ett par jeans som vi inte använder längre så kan vi ge bort eller sälja dem till någon som vill använda dem. Är de trasiga så kan vi laga dem, och när de är så slitna att de inte längre går att laga så kan vi lämna dem till materialåtervinning.

Vecka 37, den 13 – 19 september, vill vi bjuda in till en cirkulär vecka. Lördag den 18 september kommer vi anordna en återbruksdag i Södertälje centrum.

Vi vill göra det lätt för alla i Södertälje att vara med i den cirkulära omställningen!

Det ska vara lätt att:

  • reparera saker
  • hyra istället för att köpa saker
  • köpa second hand
  • lämna saker till återbruk och förlänga deras livslängd
  • återvinna saker så resurserna kan användas igen

Vi bjuder in företag, ideella organisationer och andra aktörer att delta med aktiviteter som bidrar till ett cirkulärt Södertälje. Telge Återvinning kommer bland annat ha sin mobila återvinningscentral i centrum lördagen 18 september, med extra fokus på återbruk. Vi hoppas att ni vill vara med och bidra så det här blir en fantastisk dag för Södertälje. Vi vet att många av våra verksamheter i centrum redan gör många bra saker på temat. Kanske kan den här veckan vara ett tillfälle lyfta fram dessa aktiviteter eller utveckla och testa nya koncept för ökad cirkuläritet.

Då vi inte vet hur pandemin kommer utveckla sig under sommaren fram till september så är förhoppningen att aktiviteterna ska ske i befintliga butiker och lokaler. Vi hoppas också att några pop-up butiker med fokus på återbruk kommer att finnas på plats.

Cirkulära Södertälje och återbruksdagen är ett led i Södertälje kommuns strävan att minska mängden avfall och ställa om till en cirkulär ekonomi där vi tar bättre hand om våra resurser.

Arrangörer är Södertälje kommun, Telge Återvinning, Telge Bostäder, Telge Fastigheter, Södertälje City, mfl.