Föreningsstäd

Är din förening intresserad av att hjälpa till med vårstädningen i Södertälje kommun och få 5000 kr till kassan som tack för hjälpen?

Snart är det dags att lämna in en intresseanmälan för Föreningarnas vårstädning 2018. Denna städning arrangeras av samhällsbyggnadskontoret varje år och brukar vara uppskattad av både föreningar och arrangör. 

Vårstädningen är endast avsedd för föreningar (t ex idrottsföreningar, scoutkårer) i Södertälje kommun. Uppdraget är att städa park- och skogsmark, utmed parkvägar och gator. Föreningen ansvarar för utförandet av arbetet och för deltagarna som städar. Efter utförd och godkänd städning samt inlämnad rapport om hur städningen gått erhåller föreningen ett bidrag på 5000 kr/område.

Se till att få ihop tillräckligt med deltagare så att arbetsbördan inte blir för stor. Vanligen deltar 15-40 personer från varje förening under en eller flera dagar. Stäm av med deltagarna innan anmälan skickas då avhopp innebär extra jobb för oss.

Kommunen utser och fördelar städområden bland de föreningar som anmält sig. Antalet områden är begränsat, först till kvarn gäller (datumstämpel på inskickad anmälan, eller maildatum). Städområden finns i Södertälje tätort. Eftersom vi önskar att så många olika föreningar som möjligt ska delta kan vi tvingas välja mellan olika lag från samma förening (genom lottning eller datumstämpel). De lag som blir utan städområde sätts upp på en reservlista och informeras om detta.

Om din förening är intresserad av att delta. Adressen dit anmälan ska skickas står på blanketten.

Anmälningsblankett

Anmälan ska vara kommunen tillhanda senast den 24 mars.

Vid frågor, kontakta Dag Salomonsen.