Politikerstäd

En dag varje år städar politiker, tjänstemän och handlare Södertälje City tillsammans. I år genomförs dagen i september, fast med vissa restriktioner på grund av Covid-19, coronapandemin. Max 50 personer kommer att få delta under städdagen.

Fimpar är det vanligaste skräpet på våra gator i Södertälje centrum. Det var det också förra årets städdag då lokala politiker och medarbetare i kommunen samlades för att vårstäda i Södertälje City. Städdagen är en del av kampanjen Håll Södertälje Rent och ett samarbete mellan kommunen, Södertälje Centrumförening och Telge Återvinning.

— Vi är stolta över vår stad och tar gemensamt ansvar för att hålla den ren och snygg. Som en del av det fortsätter kommunkoncernen att satsa extra på att minska nedskräpningen och den illegala avfallsdumpningen, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg, Södertälje kommun.