Politikerstäd

Varje år städar politiker, tjänstemän och handlare centrum en dag tillsammans. I år kommer det ske vecka 19. Mera info kommer under februari.