Skräpplockardagarna

Varje vår bjuder vi in till Sveriges största miljöaktion - Vi håller Södertälje rent - där barnen på ett pedagogiskt sätt lär sig om nedskräpning, återvinning, konsumtion och naturvård genom att bland annat vårstäda sin egen närmiljö. Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka och skapa stolthet över platsen där man bor och bidra till en renare och vackrare stad. I år byter kampanjen namn från Vi håller rent till Skräpplockardagarna.

Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

I år 2020 deltog 220 (260) kommuner i Sverige och över 700 000 skräpplockare, varav 600 000 var barn. Syftet med skräpplockardagarna är inte att städa upp de vuxnas skräp, utan att lära barn om nedskräpning, avfall, återvinning, hållbar utveckling och att på lång sikt förändra beteenden. Våra barn förtjänar en framtid utan skräp.

Skräpet finns överallt: i staden, i naturen och i havet. Södertälje kommun är medlemmar i Håll Sverige Rent som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Nedskräpningen kostar kommunerna runt två miljarder per år bara att städa upp, pengar som skulle kunna gå till mycket annat.

Nu är anmälan för skräpplockardagarna stängd. I Södertälje deltog 35 enheter och totalt 4 945 deltagare. Totalt hade 220 kommuner anmält sig till kampanjen. Håll Sverige rent hälsar ett stort tack till alla som deltog!

Länk till Skräpplockardagarna på www.hsr.se.

Inspirationsmaterial för skolor och förskolor finns här

Säker skräpplockning

Under rådande omständigheter är det bra att vara extra noggrann vid alla aktiviteter som involverar barn och unga.

Vid skräpplockning, tänk på att:

  • Hålla avstånd till varandra.
  • Att inte personer över 70 år eller de som tillhör andra riskgrupper deltar i skräpplockningen.
  • Använda handskar och gärna plockpinnar om det finns. Finns inte engångshandskar kan man be barnens föräldrar ta med extra vantar till skräpplockardagen.
  • Undvika att ta sig i ansiktet under skräpplockningen.
    Tvätta händerna ordentligt efter skräpplockningen.

Instruktioner för deltagande med barn finns här

 

 

hallsodertaljerentlogga.jpg