Aktiviteter

Här har vi samlat alla aktiviteter inom strategi mot nedskräpning. Du kan filtrera aktiviteter inom fokusområdena god service, kunskap och attityder samt utökad samverkan och myndighetsutövning eller per kontor i Södertälje kommun och bolag inom Telgekoncernen.

Vi kommer löpande redovisa hur det går med arbetet mot nedskräpningen genom nyheter under Håll Södertälje rent med mera.