Hållbar skola

Skolan lägger grunden för barnens förståelse för samhälle, miljö och hälsa. Allt fler skolor och förskolor integrerar miljö och hälsa som en självklar del i verksamheten. Det finns många redskap och hjälpmedel i detta arbete.

Energismarta elever

Earth Hour för skolor

Earth Hour lär eleverna om koppling mellan energianvänding, klimatpåverkan och att vi måste anpassa oss efter vad vår planet tål. Via länken till höger kan skolor anmäla sig att delta i Earth Hour. WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation som går ut på att släcka ljuset under en timmas tid. Detta för att väcka uppmärksamheten hos politikerna att ta klimatförändrinarna på allvar.

Tekniska museet energiutställning

Energi- och klimatrådgivningen har samarbete med Tekniska museet som syftar till att lära elever att bli energismarta. Inför besöket på utställningen Spelet om energin får eleverna göra en övningsuppgift.

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling är en utmärkelse som Skolverket tagit fram som ges till skolor som jobbar med frågor inom området hållbar utveckling.

För att få utmärkelsen måste er skola, förskola eller vuxenutbildning uppfylla ett antal kriterier. När kriterierna är uppfyllda kan en ansökan lämnas in.

Grön flagg

Grön Flagg är en certifiering för hållbara förskolor och skolor. Det fungerar som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i ett positivt förändringsarbete inom hållbar utveckling.

I Sverige är ca 2 600 skolor och förskolor anslutna till Grön Flagg och i Södertälje är 27 förskolor antslutna till Grön Flagg år 2015.

Vill du bli Miljönär?

Miljönären är en standard för källsortering som är till för skolor och förskolor. I standarden ingår att skolan ska ha en miljöstation som heter Miljönären. Standarden har tagits fram i samarbete mellan kommunen, Telge Fastigheter och Telge Återvinning.

Standarden innebär att nya sorteringskärl installeras inomhus i skolans alla rum samt i korridorerna. På skolan finns också en en större station med kärl för alla avfallsfraktioner. Miljönären består av totalt åtta kärl för avfall:

  1. Matavfall
  2. Brännbart/restavfall
  3. Pantflaskor/burkar
  4. Returpapper och tidningar
  5. Färgat och ofärgat glas
  6. Metallförpackningar
  7. Plastförpackningar
  8. Pappersförpackningar

Varje fraktion har sin egen färg, text och symbol, vilket gör det lätt att göra rätt.

Miljönärer på plats

Sedan årsskiftet 2016/2017 har kommunens alla 85 förskolor och skolor en Miljönär på plats.

Södertälje Naturskola

Södertälje Naturskola ligger cirka 8 km norr om Södertälje och är en plats dit skolbarn åker och lär sig om naturen, utomhuspedagogik och hållbar livsstil.

Naturskolan har funnits sedan 1985 i Södertälje. Sedan 2014 är Naturskolan en del av Naturcentrum på Miljökontoret.

Naturcentrum består av naturvårdsbiologer och pedagoger som samverkar för att värna om naturvärden och biologisk mångfald samt skapar möjligheter till naturupplevelser och kunskap om naturen.

På Naturskolan arbetar två utomhuspedagoger med att utbilda elever, lärare, personal och allmänhet.

Vi vill att vår verksamhet leder till att fler barn och vuxna känner framtidstro och är aktiva samt positiva till att medverka till omställningen mot ett hållbart samhälle.