Hållbarhetspriset

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun.

I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Nominera

Nomineringen för 2022 års pris är nu stängd. 

Juryn

Juryn består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet utser två eller tre finalister till priset, varav en vinnare. 

Förra årets vinnare

Prisutdelningen för 2021 års hållbarhetspris försenades på grund av coronapandemin. Den 1 april 2022 avslöjades vinnaren av föregående års pris och togs emot i Stadshuset tillsammans med övriga finalister. 

Ordförande för hållbarhetsutskottet Naiara Pereira Cunha tog emot finalisterna och delade ut priset till vinnaren Second hand till hjälp, med verksamhet i Viksängen. 

Tidigare pristagare

2021 - Second hand till hjälp

2020 - Under Tallarna

2019 - Ekobanken

2018 - Vackstanäsgymnasiet

2017 - Trädgårn i Lina

2016 - Skillebyholm

2015 - KoKoBello

Den nominerade bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

Hållbarhetspriset kan inte delas ut till verksamheter eller företag i Södertälje kommunkoncern, eller till enskilda personer för yrkesmässiga insatser inom kommunkoncernen.

Hållbara Södertälje

Prisutdelning hållbarhetspriset 2021