Hållbarhetspriset

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun. År 2021 gick priset till Second hand till hjälp i Viksängen.

I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Förra årets vinnare

Prisutdelningen för 2021 års hållbarhetspris försenades på grund av coronapandemin. Den 1 april 2022 avslöjades vinnaren av föregående års pris och togs emot i Stadshuset tillsammans med övriga finalister. 

Ordförande för hållbarhetsutskottet Naiara Pereira Cunha tog emot finalisterna och delade ut priset till vinnaren Second hand till hjälp, med verksamhet i Viksängen. 

Juryn

Juryn består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott som har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande hållbarhetsfrågor.

Tidigare pristagare

2021 - Second hand till hjälp

2020 - Under Tallarna

2019 - Ekobanken

2018 - Vackstanäsgymnasiet

2017 - Trädgårn i Lina

2016 - Skillebyholm

2015 - KoKoBello

Den nominerade bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

 

Nominering hållbarhetspriset

Hållbara Södertälje

Vinnare hållbarhetspriset 2021 IG


Prisutdelning hållbarhetspriset 2021