Hållbarhetspriset 2020

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun.

I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetspriset delas ut den 13 november

Nomineringen är nu stängd (27 september). Den 13 oktober väljer Hållbarhetsutskottet ut tre kandidater, varav en är den vinnande kandidaten. Prisutdelningen planeras till den 13 november men på grund av coronapandemin är formen för prisutdelningen inte beslutad än. Information kommer när det närmar sig.

Juryn

Juryn består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott som har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande hållbarhetsfrågor.

Den nominerade bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

 

Tidigare pristagare

2019 - Ekobanken

2018 - Vackstanäsgymnasiet

2017 - Trädgårn i Lina

2016 - Skillebyholm

 

Hållbara Södertälje

Hanna Klingborg om hållbarhetspriset