Energi och klimat

En fördjupning av miljöprogrammet i Södertälje kommun finns inom målområdet energi och klimat. Här står hur kommunen ska minska sina växthusgasutsläpp, energieffektivisera samt vara ett föredöme och initiativtagare inom hållbarhet och energisystem.

Exempel på mål i Klimatstrategi och energiplan för Södertälje kommun 2013-2016:

  • Fossilbränslefri kommunal organisation 2020
  • Fossilbränslefri kommun 2030

Klimat- och energiarbetet följs upp årligen i kommunens Miljöbokslut.

Under 2017 tas ett nytt Miljö- och klimatprogram fram för kommunen.