Kostpolicy

I Södertälje kommun finns ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten inom skolorna. Kostpolicyn syftar bland annat till att utveckla respekt, ansvar och förståelse för kosten och dess påverkan på hälsa och miljön.

I kostpolicyn hittar du vilka krav som syftar till hållbar utveckling, exempelvis att alla kök ska vara KRAV-certifierade och att matsvinn ska undvikas. Det står också att kommunen ska köpa ekologiska livsmedel i största möjliga utsträckning och att matgästerna ska trivas.