Miljö- och klimatprogram

Kommunen arbetar just nu med ett nytt miljö- och klimatprogram. I programmet skall målen finnas för att nå ekologisk hållbar utveckling i Södertälje kommun. Det blir styrande för den kommunala organisationen och ska vara utgångspunkt för utveckling och planering i kommunen.

Målen kan exempelvis vara att gång- och cykelvägar ska rustas och byggas ut, att kommunen ska verka för att öka resande i kollektivtrafiken och att luftkvalitén i Södertälje stadskärna ska förbättras.

Det senaste miljöprogrammet gällde för perioden 2013-2016 och det nya miljö- och klimatprogrammet beräknas att antas under 2017.