Gröna nyckeltal

Varje år rapporterar kommunen in gröna nyckeltal till Sveriges Ekokommuner. Nyckeltalen gör att vi kan jämföra oss med andra Ekokommuner, samtidigt som vi kan följa upp vårt eget arbete.

Sveriges Ekokommuner är en förening vars medlemmar ska vara förebilder för övriga kommuner i arbetet med hållbar utveckling på lokal nivå.

Södertälje ligger i framkant vad gäller skyddad natur, ekologiska livsmedel och resor med kollektivtrafik. Områden vi behöver förbättra oss på är andel miljöcertifierat skogsbruk och koldioxidutsläpp i övriga sektorer.