Livsmedels- och måltidspolicy

I Södertälje kommun finns ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten inom skola, äldreomsorg och social omsorg. Livsmedels- och måltidspolicyn syftar bland annat till att utveckla respekt, ansvar och förståelse för maten och dess påverkan på hälsa och miljön.

I Livsmedels- och måltidspolicyn hittar du vilka krav som syftar till hållbar utveckling, exempelvis att måltidsverksamheterna ska sträva efter att köpa så mycket närproducerat som möjligt och att matsvinn ska undvikas. Det står också att kommunen ska köpa ekologiska livsmedel i största möjliga utsträckning och att matgästerna ska trivas.