Kretsloppspolicy

För att minska övergödning och skapa kretslopp för växtnäringsämnen vill vi ta tillvara gödning från toalettavfall. Detta gör vi genom att samla in klosettvatten i sluten tank. Innehållet hämtas med slambil och behandlas i våtkomposteringsanläggningen i Hölö. Där hygieniseras näringen och återförs till åkern där den ersätter konstgödsel. Policyn är ett stöd vid beslut om nya tillstånd eller vid ändring av enskilda avlopp.

I länkarna till höger hittar du relaterade dokument och mer information.