Miljöbokslut

Här hittar du Södertäljes miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en bild av hur miljön i Södertälje kommun mår och visar också vilka åtgärder som genomförts under året. En miljö- och klimatstrategi för hela kommunkoncernen är under framtagande. Strategin kommer att gälla år 2022-2030.