Miljöbokslut

Här hittar du Södertäljes miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en bild av hur miljön i Södertälje kommun mår och visar också vilka åtgärder som genomförts under året. I december 2017 antog Södertälje kommuns fullmäktige ett miljö- och klimatprogram som gäller för åren 2018-2021.