Miljö- och klimatprogram

Kommunens miljö- och klimatprogram innehåller mål för att nå ekologisk hållbar utveckling i Södertälje kommun. Det är styrande för den kommunala organisationen och utgångspunkt för utveckling och planering i kommunen.

Miljö- och klimatprogrammet gäller 2018-2021