Upplev naturen

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Länk till Naturvårdsverkets hemsida om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i naturen.

Tillgänglighet i naturen

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

I Södertälje kommuns naturreservat och natur-utflyktsmål arbetar vi med det här målet genom att skapa tillgänglighetsanpassade friluftslivsanordningar där det är möjligt och gör skillnad.

Exempel på friluftsanordningar som är tillgänglighetsanpassade hittar du här