Hållbara företagare

Näringslivet är också med och bidrar till hållbar utveckling, ibland i samarbete med kommunen och ibland på egen hand.

Ekobanken är en bank som placerar sina pengar så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

Ekobanken ger huvudsakligen lån till verksamheter som arbetar med att ge samhället socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde såsom ekobyar, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, kulturhus eller konstnärlig verksamhet.

Varje år publiceras alla lån till företag, verksamheter och projekt tillsammans med en beskrivning av hur låntagarna bidrar till samhället.

Ekoodlarna i Telge är ett projekt där grönsaker odlas ekologiskt och som ger arbetstillfälle för människor långt från arbetsmarknaden.

Grundidén med Ekoodlarna i Telge är att odla ekologiskt på mark som annars inte utnyttjas och arbetskraften ska bestå av människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Projektet finansieras både av Arbetsförmedlningen och genom försäljning av grönsaker. Kommunen arrenderar ut mark till odlarna.

Saltå Kvarn

Företaget odlar, importerar och förädlar ekologiska och biodynamiska produkter.

Vetegräs och Skott

Företaget odlar kravmärkta grödor såsom vetegräs och skott.

Glassfabriken i Järna

Tillverkar ekologisk glass och sorbet.

Under tallarna

Under tallarna är ett odlingskooperativ som arrenderar kommunal mark. Här produceras livsmedel på ett hållbart sätt.