Miljöbokslut

Här hittar du Södertäljes miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en bild av hur miljön i Södertälje kommun mår och visar också vilka åtgärder som genomförts under året. Miljömålen för åren 2013-2016 är ambitiösa och arbetet för att nå dessa mål fortsätter många år framöver. Kommunen har även långsiktiga mål som sträcker sig till år 2020 och 2030.

Miljöboksluten från tidigare år innehåller uppföljning av åtgärder som kommunen åtagit sig att genomföra åren 2004–2010 men också en mängd fakta om bland annat klimatfrågor, biologisk mångfald, övergödning och buller.

Exempel från 2015 års miljöarbete:

  • Södertälje kommun ligger på plats 14 av 290 kommuner i den årliga miljörankingen (resultat år 2015).
  • Sammanlagt finns det 175 km gång- och cykelväg i kommunen och under 2015 ökade dessa med 2,8 km.
  • Projektet Miljönären är ett samarbete mellan Telge Fastigheter och kommunen och handlar om att öka kunskaperna om källsortering. I ett 50-tal skolor och förskolor finns nu en ny standard för detta. Personalen har fått utbildning i miljö-och hållbarhetsfrågor och ett spel har tagits fram till barnen.
  • I november var Södertälje värd för Children Climate Conference där barn från världens alla hörs samlades för att färdigställa krav som överlämnades till världens ledare på klimattoppmötet COP 21 i Paris.
  • Andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter är 57,1%.
  • Fortsatta satsningar på solenergi. Telge Fastigheter har under 2015 installerat en solcellsanläggning på Telges huvudkontor.