Miljöbokslut

Här hittar du Södertäljes miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en bild av hur miljön i Södertälje kommun mår och visar också vilka åtgärder som genomförts under året. Miljömålen för åren 2013-2016 är ambitiösa och arbetet för att nå dessa mål fortsätter många år framöver. I december 2017 antog Södertälje kommuns fullmäktige ett nytt miljö- och klimatprogram för åren 2018-2020. Detta kommer att följas upp våren 2019.

Exempel från 2016 års miljöarbete
  • Antalet elfordon i kommunorganisationen har ökat och består nu av 23 elfordon.
  • Andelen förnyelsebart drivmedel i kommunorganisationens fordon uppgår till ca 40 procent av totalt köpt drivmedel.
  • Solceller finns idag på fyra kommunalt ägda byggnader men målet är att Telge Fastigheters samtliga nya fastigheter ska investera i solceller.
  • Telge Energi samarbetar med WWF och stödjer utbyggnaden av solceller i byn Trine i Tanzania där över 3 000 personer ska få tillgång till solkraft för att ha tillgång till ljus, kunna se på tv och ladda sina mobiler.
  • I februari 2016 brändes det sista torvlasset i Igelsta kraftvärmeverk. Detta minskar utsläppen med ca 50 000 ton koldioxid per år. 
  • Under 2016 bildade kommunen ett naturreservat i Brandalsund och antalet naturreservat i Södertälje kommun är nu 24 stycken.
  • Sammanlagt finns det totalt 177 km gång- och cykelvägar i kommunen. Under 2016 ökade dessa med 2 km från året innan.
  • Andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter är 56,2 procent och Södertälje var näst bästa kommun i 2016 års ekomatsliga som jämför Sveriges kommuners inköp av ekologisk mat.