Jämställdhetspriset 2022

Jämställdhetspriset går år 2022 till Kvinnovation - Boel Godner och  samt Kvinnovations grundare Marie-Christine Samre på bilden

Årets jämställdhetspris går till Kvinnovation - stort grattis! Jämställdhetspriset delas ut av Södertälje kommun tillsammans med Telge AB, Länstidningen och polisen. Utmärkelsen går till en person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. I år fick vi in totalt fyra nomineringar.

Kvinnovation är ett nätverk för unga kvinnor inom Tech, startup, innovation och entreprenörsbranschen. Motiveringen till vinnaren lyder så här:

"Att nätverka och nå nya sammanhang tycks självklart för den som från början har rätt kontext. För unga kvinnor i Södertälje fanns det en längtan efter en mer jämställd mötesplats där både kvinnor och män kan nå sin verkliga kapacitet och förmåga. Hos Kvinnovation är jämställdhet självklart fokus, där alla får stöd i sitt företagande".  

I filmen tar Kvinnovations grundare Marie-Christine Samre emot priset. Prisutdelare är kommunstyrelsens ordförande, tillika juryns ordförande, Boel Godner (S)

Jämställdhetspriset 2022