Egenkontroll

Det är du som är verksamhetsansvarig som är skyldig att se till att ni i verksamheten följer lagen. Det kallas för omvänd bevisbörda och betyder att du måste bevisa att ni följer de krav som finns i lagstiftningen. För det behöver du ett egenkontrollprogram.

Många branschorganisationer har bra informationsmaterial om egenkontroll och ibland även konsultationshjälp.

Det finns många olika lagstiftningar som styr egenkontrollen, till exempel livsmedelslagen, strålskyddslagen och miljöbalken. Därför hittar du mer information om egenkontroll där du hittar mer information om din verksamhet.