Nyckeln - Råd och stöd till familjer

Nyckeln erbjuder barn/ungdomar och deras familjer stöd. Vi erbjuder både stöd i form av gruppverksamhet samt råd och stöd i enskilda samtal. Vi har föräldrakurser i Komet, ABC och BIFF Barnen i Föräldrars Fokus. BIFF är en kurs som vänder sig till separerade. Läs mer om vad du och din familj kan få för stöd här på vår sida.

Vi finns till för hela din familj!

Nyckeln består av ett team av erfarna familjebehandlare och hos oss kan hela din familj få stöd på olika sätt. Att ta stöd hos oss är helt frivilligt, gratis och vi för inga journaler. Du får stöd utan insatsbeslut och vi hoppas kunna hjälpa familjer innan problem växer sig stora. Vi kan erbjuda både olika typer av gruppverksamheter och råd och stöd enskilt med din familj. 

Vi erbjuder samtal på kontoret Holmfastvägen 31 och samtal via säkra digitala mötesverktyg och via telefon.

 

Kontakt med Nyckeln

Vi har en råd och stöd-telefon dit du kan ringa för att få stöd, boka tid eller fråga om våra utbildningar. Du kan också mejla oss.

Telefontid: Du når oss varje vardag kl 09:00-10:00. 

Telefonnummer: 0852302242

Mejladress: nyckeln@sodertalje.se 

 

 

Här kan du läsa mer om vad du kan få för stöd hos oss!
Råd och stöd - stöd enskilt till din familj

Hos oss kan du träffa familjebehandlare utan biståndsbeslut och utan kostnad. Det innebär att du som förälder kan få råd och stöd från våra familjebehandlare, och alla föräldrar i Södertälje kommun kan kontakta oss helt frivilligt. Vi erbjuder upp till fem samtal. 

Alla barn i centrum - för föräldrar med barn 3-11 år

Har du svårt att säga nej till ditt/dina barn? Eller säger du nej alldeles för ofta?

Vill du få en bättre relation till ditt eller dina barn?

Då ska du komma på ABC (Alla barn i Centrum). Träffarna är gratis och riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Du behöver inte ha några problem med ditt barn för att delta, utan utbildningen handlar om att ge dig som förälder verktyg att få en bra relation till ditt eller dina barn.

På träffarna kommer du att få med dig kunskaper och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. Under träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Hösten 2022 startar Nyckeln ABC-kurser.

ABC hösten 2022

Ny kurs planeras men daumen är inte bokade ännu. Hör gärna av dig om du är  intresserad av ABC-kursen. Träffarna består av fyra gruppträffar. Varje träff är två och en halv timme lång och vi behandlar följande ämnen: 

Träff 1 - Visa kärlek 

Träff 2 - Vara med 

Träff 3 - Visa vägen 

Träff 4 -  Välja strider 

Är du intresserad av ABC är du hjärtligt välkommen att höra av dig på nyckeln@sodertalje.se eller 0852302242 (Nyckelns råd och stöd-telefon).

 

Varmt välkomna!

Barngrupper

Nyckeln erbjuder barngrupper för barn som har en eller flera föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller där föräldrarna är i vårdnadstvist.

I grupperna får du lära dig:

  • Att det inte är på grund av dig det är svårt
  • Att det finns fler som har det som du
  • Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt
  • Du är bra som du är

Grupperna är gratis och vi bjuder på fika!

Höstterminen 2022

Barngrupper har startat i mitten av september.

På onsdagar med start 7 september har vi en barngrupp för barn som går i årskurs 2 och 3. Gruppen är för de barn som har skilda/separerade föräldrar.  Träffarna är onsdag kl 15.30-17.00. 8 tillfällen. Hör av er snarast för mer information. 

På torsdagar start 1 september har vi en barngrupp för äldre barn. Gruppen är för de med skilda/separerade föräldrar.  

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla intresse till nästa termin hör av dig på nyckeln@sodertalje.se eller ring vår råd och stödtelefon 0852302242 (telefontid vardagar 09:00-10:00). Välkommen! 

Komet - för dig med barn 3-11 år

Komet föräldrakurs 3-11 år

Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer. Programmet bygger på att de vuxna ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska. I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och att föräldrar ska få verktyg att bemöta sin barn på ett bättre sätt. Utvärderingar av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationer, något som har en väldigt stark påverkan på barn under tiden de bor hemma.

I Komet träffas föräldrar i grupp en gång i veckan tillsammans med två utbildade gruppledare. Utöver utbildningsmaterialet ger upplägget tillfälle till diskussioner och övningar med andra föräldrar. Vi utgår mycket från vardagsexempel under Komet-träffarna. Föräldrarna får förslag och övningar att försöka använda sig av i vardagen mellan gångerna. 

Programmet är helt frivilligt och gratis.

Hösten 2022

Hösten 2022 kommer vi inte ha någon Kometkurs för föräldrar som har barn mellan 3-11 år. I stället erbjuder vi föräldrakursen ABC. Läs mer om ABC under ABC-fliken.

 

Är du intresserad av Komet är du hjärtligt välkommen att höra av dig på nyckeln@sodertalje.se eller 0852302242 (Nyckelns råd och stöd-telefon).

Komet - för dig med barn/ungdom 12-18 år

Komet föräldrakurs

Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer. Programmet bygger på att de vuxna ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska. I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och att föräldrar ska få verktyg att bemöta sina barn på ett bra sätt. Utvärderingar av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationer, något som har en väldigt stark påverkan på barn under tiden de bor hemma.

I Komet träffas föräldrar i grupp en gång i veckan tillsammans med två utbildade gruppledare. Utöver utbildningsmaterialet ger upplägget tillfälle till diskussioner och övningar med andra föräldrar. Vi utgår mycket från vardagsexempel under Komet-träffarna. Föräldrarna får förslag och övningar att försöka använda sig av i vardagen mellan gångerna. Programmet är helt frivilligt och gratis.

Hösten 2022

Nästa Kometkurs för föräldrar med barn 12-18 år har startat:

Vecka 37 fredag 16 september.  Kursdagar fredagar kl 12.30-15.00.  

Det är 8 träffar. Uppehåll vecka 44. Kursen kommer hållas på Holmfastvägen 31. 

Är du intresserad av Komet till vårterminen 2023 är du hjärtligt välkommen att höra av dig på nyckeln@sodertalje.se eller 0852302242 (Nyckelns råd och stöd-telefon).

 

BIFF Barnen i Föräldrars Fokus

Föräldrakurs för dig som genomgått separation.

BIFF-grupperna är en föräldrautbildning som består av pedagogiska inslag och gruppsamtal. Fokus i grupperna är barnen och hur de påverkas av att ha föräldrar som befinner sig i en familjerättslig tvist.

BIFF grupperna har tre syften:

  • Att inge föräldrarna hopp
  • Att synliggöra barnets behov och situation
  • Att arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn”

BIFF-grupperna har funnits i Södertälje sedan 2005 och är ursprungligen ett samarbete mellan Familjerätten, Kvinnofrid/FriZon och Rädda barnen.

BIFF vänder vi oss till alla som bor i Södertälje, Nykvarn och Salem.

Utbildningen leds av två socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Vi delar upp föräldrarna i i olika grupper.

BIFF föräldrakurs  hösten 2022

Datum för höstterminens kurser är:

Mammagrupp:

Torsdagar kl 16.00-18.30 -  24/11, 1/12  och  8/12   

Pappagrupp:

Tisdagar 16:00-18:30. Tisdag 15/11, 22/11 och 29/11. 

Är du intresserad så hör av dig på nedanstående mejl eller telefonnummer.  Sammanlagt är kursen tre tillfällen.

Är du intresserad av BIFF är du hjärtligt välkommen att höra av dig på nyckeln@sodertalje.se eller 0852302242 (Nyckelns råd och stöd-telefon).