Nyheter


Kommunen beskrev coronahanteringen på pressträff

2020-04-28: På förmiddagen den 28 april höll Södertälje kommun en pressträff för att informera om nuläget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset. Läs mer >


Biblioteken har extraöppet för 70+

2020-04-28: Från och med i dag, den 28 april, erbjuder biblioteken i Södertälje extraöppet på tre bibliotek för dig som är 70+ eller som tillhör en riskgrupp. Då finns det möjlighet att utanför ordinarie öppettider lämna, låna och hämta reserverade böcker. Läs mer >


Tyck till om trafiksäkerheten i Södertälje

2020-04-27: Vad tycker du om trafiksäkerheten i Södertälje? Nu genomför vi en enkät för att få insikt i hur invånarna upplever trafiksäkerheten kopplat till hastigheten och de nya förändrade hastigheterna. Läs mer >


Kommunen anställer för att förhindra smittspridning

2020-04-27: För att förhindra smittspridning och öka tryggheten inom äldreomsorgen erbjuder kommunen nu utvalda timvikarier allmän visstidsanställning. Att öka antalet anställda är ett led i kommunens arbete att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen och att förbättra arbetsvillkoren för våra medarbetare. Läs mer >


Minska smittspridningen genom att undvika trängsel

2020-04-24: Alla måste hjälpas åt för att minska risken för smitta. Den som driver livsmedelsverksamhet måste se till att trängsel inte uppstår i lokaler, uteserveringar eller i köer. Du som besökare måste också ta ansvar och hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning.  Läs mer >


Nyhetsbrev nr 4, 23 april

2020-04-23: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


Serviceteamet ser till att vård – och omsorgspersonalen kan fokusera på omvårdnad

2020-04-23: Teamet har under två veckors tid tagit uppdrag från enheter på omsorgskontoret så att medarbetarna där kan fokusera på omvårdnadsuppdraget nu när personalbeläggningen är lägre än vanligtvis. Läs mer >


Möjlighet till test för vård- och omsorgspersonal

2020-04-23: Chefer inom vård och omsorg kan nu erbjuda medarbetare som är sjukskrivna, men har milda luftvägssymtom, självprovtagning för covid-19. Provtagningen riktar sig till medarbetare som är sjukskrivna och under mer än 24 timmar haft hosta, snuva eller halsont, mindre än 38,0 graders feber och mår så bra att hen ”i vanliga fall” skulle ha arbetat. Läs mer >


Lugnet råder i specialteamet som arbetar inom hemtjänsten

2020-04-22: För att minska smittspridningen inom hemtjänsten har Södertälje kommun satt samman ett specialistteam med erfarna undersköterskor som endast besöker personer med konstaterad covid-19. Läs mer >


Glöm inte att logga in i p-automaten

2020-04-22: Sedan en tid gäller 2 timmars gratis parkering på tre parkeringsområden i Södertälje centrum. Men det finns fortfarande några saker du behöver tänka på innan du parkerar din bil här, som att du måste logga in i p-automaten även om du parkerar kortare tid än 2 timmar. Läs mer >