Nyheter


Nästa skede för detaljplaneförslaget för Tellus 5

2022-01-17: Detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår bland annat hotell vid Maren, går nu in i ett nytt skede. Granskning har hållits, och i februari ska planen upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande. Läs mer >


Yrkeshögskolan i Södertälje utökar med ytterligare tre utbildningar

2022-01-11: I juni 2021 ansökte Campus Telge om att få starta nya utbildningar, ansökningen gjordes hos myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Idag kom beskedet från MYH att Yrkeshögskolan i Södertälje har beviljats statsbidrag för ytterligare tre utbildningar. Läs mer >


Detaljplaneförslaget för Mariekälla 1:26 ute på granskning

2022-01-10: Nu är förslaget på ny detaljplan för Mariekälla 1:26 ute på granskning fram till 6 februari. Under den här tiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om ett nytt värdshus med hotell på Torekällberget. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

2022-01-10: Folkhälsomyndigheten inför fler åtgärder mot smittspridningen som ökar kraftigt. Läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. De nya åtgärderna gäller från och med den 12 januari. Läs mer >


Nytt program på Täljegymnasiet i höst. Bild på skola samt text.
Nytt program på Täljegymnasiet i höst

2022-01-07: Har du en diagnos inom autismspektrumtillstånd och är intresserad av att läsa samhällsvetenskapsprogrammet? Till hösten startar vi en specialpedagogisk profil som är anpassad för dig som behöver extra tydlighet, förutsägbarhet och struktur i skolan. Läs mer >


Nu tar vi fram en landsbygdsstrategi - var med och tyck till

2022-01-07: Nu har arbete inletts med att ta fram en ny landsbygdsstrategi för Södertälje kommun. Landsbygdsstrategin ska omfatta hela kommunens landsbygd- och skärgårdsmiljöer och hantera boende, företagande och besöksnäring. Nu har du möjlighet att svara på en enkät kring vad du tycker är viktigt i utvecklingen av landsbygder. Läs mer >


Följ kommunens råd vid besök på äldreboenden

2022-01-05: I takt med den ökade smittspridningen uppmanar Södertälje besökare till äldreboenden och LSS-boenden att följa kommunens råd. Läs mer >


Undantaget för ringa nedskräpning tas bort

2021-12-30: Från årsskiftet tas undantaget för ringa nedskräpning bort ur nedskräpningslagstiftningen. Det betyder att det kan utfärdas böter på 800 kronor till den som slänger en cigarettfimpar, snus, tuggummi eller annat mindre skräp på marken. Läs mer >


Fler erbjuds en tredje dos av vaccin mot covid-19

2021-12-28: Region Stockholm har nu öppnat upp för påfyllnadsdos till alla invånare över 18 år och fick sin andra dos 15 juni eller tidigare. Det betyder att de som fick sina vaccinationer i en tidig fas nu kan boka sin påfyllnadsdos. Läs mer >


råd mot smittspridning i livsmedelsverksamheter södertälje kommun

2021-12-23: Från och med 23 december gäller nya föreskrifter för att minska risken för smittspridning på restauranger, caféer och liknande verksamheter. De innebär bland annat att sällskap måste ha en meters avstånd till andra sällskap i lokalen. Läs mer >