Nyheter


Skärpta regler för fyrverkerianvändning

2018-06-21: Kommunfullmäktige i Södertälje har fattat beslut om att skärpa reglerna för att använda fyrverkerier. Det innebär att den tillåtna fyrverkerianvändningen begränsas till nyårsafton mellan kl. 23-01. Läs mer >


Höjning av habilitetsersättningen

2018-06-21: Ersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer att höjas med fyra kronor. Det beslutade kommunfullmäktige i går. Läs mer >


Kommunen tar över driften av Oxbackshemmet

2018-06-21: Kommunfullmäktige beslutade igår att vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet ska övergå till att drivas i kommunens egen regi. Läs mer >


Ny form av boende för äldre i Södertälje

2018-06-20: Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att en ny typ av boende för äldre ska uppföras i Södertälje, mellanboende – biståndsbedömt trygghetsboende. Det handlar om ett mellanting till att bo kvar hemma med hemtjänst och att bo på ett särskilt boende med bemanning dygnet runt. Läs mer >


Nya utförare av hemtjänst i Södertälje kommun

2018-06-19: Södertälje kommun tecknar nya avtal med fyra hemtjänstutförare. Det beslutades av äldreomsorgsnämnden idag. Beslutet berör drygt 1850 personer som är berättigade till hemtjänst i kommunen. Läs mer >


Ändrade öppettider vid midsommarhelgen

2018-06-19: Vid midsommarhelgen har några verksamheter ändrade öppettider. Läs mer >


Längre handläggningstider

2018-06-19: Under sommaren har verksamheter på Samhällsbyggnadskontoret lägre bemanning på grund av semestrar. Därför kan det förekomma längre handläggningstider än vanligt för bland annat bygglov- och karttjänster. Läs mer >


Södertälje kommun i Almedalen

2018-06-19: Segregation är temat när Södertälje kommun anordnar seminarium i Almedalen 2018. Utifrån erfarenheter och lärdomar från Södertälje diskuterar representanter från politik, polis, näringsliv och media vikten av långsiktiga och uthålliga satsningar för att skapa ett gott samhälle för alla medborgare. Läs mer >


Medborgardialog Ronna

2018-06-18: Nu har du chansen att vara med i dialog för Ronna! Hur kan det området utvecklas på sikt? Vad vill du se för förändring? Läs mer >


Goda betyg för kommunens kreditvärdighet

2018-06-18: Ratinginstitutet S&P Global Ratings har liksom förra året gett Södertälje kommuns kreditvärdighet betyget AA+, vilket är den näst högsta nivån. Läs mer >