Nyheter


Mål och budget 2019-2021

2019-02-01: Nu kan du läsa hur Södertälje kommun ska fördela skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden 2019-2021. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes i slutet av 2018. Läs mer >


Södertälje satsar mot årets stadskärna 2023
Södertälje satsar mot att bli Årets stadskärna 2023

2019-02-01: Södertälje satsar mot att bli Årets stadskärna 2023! Fredagen 1 februari höll Södertälje City en kick off i samband med Science week. Dagen var ett startskott mot resan att ta hem vinsten år 2023 i tävlingen som anordnas av Svenska stadskärnor. Läs mer >


Östertälje station kan bli granne med nya bostäder

2019-02-01: Beslut om markanvisning ger möjlighet att tillskapa uppåt 500 bostäder i anslutning till pendeltågsstationen. Läs mer >


Södertälje satsar på vidareutbildning av förskollärare och lärare

2019-02-01: Under de närmaste åren ska Södertälje kommun vidareutbilda legitimerade förskollärare och lärare inom specialpedagogik. Varje år kommer tio medarbetare att få delta i denna satsning. Totalt blir det 30 nya specialpedagoger eller speciallärare. Läs mer >


Åtgärder i samband med Tele 2:s avbrott

2019-01-31: Med anledning av Tele 2:s avbrott har kommunen aktiverat de rutiner som behövs inom verksamheterna på social- och omsorgskontoret. Extra kontakter har tagits med brukare inom verksamheterna. Läs mer >


Södertälje erbjuder yrkeshögskoleutbildning i kvalitets- och processutveckling

2019-01-29: Yrkeshögskolan i Södertälje kommer från höstterminen 2019 att erbjuda en utbildning i kvalitets- och processutveckling. Det offentliggjordes idag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs mer >


Bilden visar olika aktiviteter från Södertälje Science Week 2019
Välkommen till Södertälje Science Week

2019-01-29: Är du uppdaterad kring digitalisering, teknikutveckling och framtidens jobb? Den 30 januari till den 2 februari anordnas Södertälje Science Week. Upptäck 80 kostnadsfria aktiviteter, workshops och seminarier inom innovation, forskning och utveckling – för företag, studenter och allmänhet. Läs mer >


Södertälje kommun satsar på Öppna data

2019-01-28: Nu tillgängliggör Södertälje kommun Öppna data på sin hemsida. Syftet är att skapa möjligheter för andra att skapa nya tjänster och affärsmöjligheter av redan offentlig information, men också att ge en ökad insyn och delaktighet för medborgare. Ett steg att sprida kunskap om öppna data är att medverka i Södertälje Science Week som öppnar den 30 januari. Läs mer >


Snöröjning pågår

2019-01-25: Det är mycket arbete med planeringen för snöröjning. Vi följer väderprognosen för att kunna göra rätt åtgärder i rätt tid. Läs mer >


Täljegymnasiet startar juridikinriktning på ekonomiprogrammet

2019-01-18: Hösten 2019 startar Täljegymnasiet inriktningen juridik inom ekonomiprogrammet. Läs mer >