Nyheter


1500 tyckte till om cykling i Södertälje

2018-10-16: För att få fler Södertäljebor att cykla behövs bland annat bättre cykelvägar och säkrare cykelställ. I slutet av sommaren genomförde Södertälje kommun en cykelenkät som samlade över 1500 inkomna svar från Södertäljeborna om hur staden kan förbättras för cyklister. Nu ska resultatet användas i kommunens fortsatta arbete. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
40 procent av hemtjänsten utan klagomål visar ny uppföljning

2018-10-15: Synpunkter och klagomål på hemtjänsten har inkommit till sju av kommunens hemtjänstområden samtidigt som fem områden helt saknar klagomål. Inom äldreomsorgens uppföljning kommer kommunen därför att titta på vad det beror på och vad vi kan lära oss av de områden som uppvisar frånvaro av synpunkter och klagomål. Läs mer >


Årets byggnadsverk och Årets renovering

2018-10-11: Dags att rösta! Det finns två nominerade kandidater till Årets byggnadsverk och tre till Årets renovering. Fram till den 22 oktober har du möjlighet att tycka till. Här hittar du bilder och kan rösta. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Ansök om riksfärdtjänst för julresor

2018-10-09: Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul men har stora svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansök senast 15 november. Läs mer >


Fler parkeringsplatser bakom polishuset

2018-10-08: Parkeringen "Mörten" utökas med 60 tillfälliga parkeringsplatser. Läs mer >


De första strukturplanerna är klara

2018-10-05: Efter dialog med medborgare och analyser av områdena är Mariekälla-Saltskog och Bårsta-Blombacka samt Järna först ut med färdiga strukturplaner. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen - Socialstyrelsens nationella undersökning 2018

2018-10-03: Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att Södertäljes äldre på många områden är lika nöjda eller mer nöjda än äldre i jämförbara kommuner. På andra områden måste äldreomsorgen anstränga sig mer för att Södertälje äldre ska vara nöjda. Läs mer >


Välkomna till QueerMove 2018 World LGBTQ Film & Arts Festival

2018-10-02: Den 13 och 14 oktober är den queera filmen i fokus på Södertälje konsthall. Filmfestivalen Queermove 2018 visar en mångfacetterad bild av människor och på programmet står filmer, live-uppträdanden och internationella gäster. Läs mer >


Parkeringsdäck byggs utanför stadshuset

2018-10-01: I slutet på september påbörjades arbetet med att bygga ett parkeringsdäck på parkeringsplatsen bakom stadshuset mot Parkgatan. Läs mer >


Behörigheten till gymnasiet ökar stort i Södertälje

2018-09-28: Södertälje ligger en bra bit över rikssnittet när det gäller behörighet till gymnasiet. Det visar nya siffror från Skolverket. Läs mer >