Nyheter


Inbjudan till en digital föreläsning av organisationen Maskrosbarn.

2022-05-02: Onsdag den 11 maj kl 14.00-15.00 håller organisationen maskrosbarn en digital föreläsning. Föreläsningen är en del i den föreläsningsserie om suicidprevention som kommunen erbjuder anställda och allmänheten. Läs mer >


Riktlinjer för motverkan av korruption

2022-04-29: Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter. Riktlinjerna är ännu ett steg i arbetet med att motverka grov organiserad brottslighet i Södertälje kommunkoncern. Alla anställda och politiker ska ha kunskap om, kunna identifiera och upptäcka korruption, samt veta hur man går tillväga när man misstänker oegentligheter på sin arbetsplats. Läs mer >


Lilla Gästhamnen öppnar

2022-04-29: På valborgsmässoafton den 30 april kl. 12:00 öppnar Lilla Gästhamnen i yttre Maren. Här kommer det under sommaren att arrangeras grillkvällar för både södertäljebor och besökare. Läs mer >


Fullsatt konferens Kommuner som brottsplats

2022-04-28: Organiserad brottslighet har allt mer kommit upp på den kommunala agendan. Välfärdsbrott är inte sällan en del av den organiserade brottsligheten. Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av välfärdsbrottslighet. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Hur blev kommunerna en brottsplats? Framgångsfaktorerna är insikt och samverkan mellan kommun, polis och övriga myndigheter. Läs mer >


Lär dig cykla som vuxen - fler kursomgångar!

2022-04-27: Vill du lära dig att cykla i vuxen ålder? Nu ordnar Södertälje kommun och Cykelfrämjandet tre nya kursomgångar av cykelkurser för vuxna. Läs mer >


Bitna vintercyklister fortsätter cykla året om

2022-04-26: Årets vintercyklister gick i mål i slutet av mars och vintervädret är sen ett tag ett minne blott. Södertäljes nya vintercyklister är dock ense om en sak: alla ska de fortsätta cykla året om, sommar som vinter! Läs mer >


Socialtjänsten i Södertälje kommun kartlägger prostitution och människohandel

2022-04-26: Prostitution och människohandel är nära sammankopplade och förekommer i stora delar av Sverige. Enligt svensk lag har myndigheter ansvar för att förebygga prostitution och människohandel. Sedan 1999 är det straffbart att köpa sex i Sverige, då köp av sex är ett övergrepp enligt svensk lag. Att bekämpa och förebygga prostitution och människohandel ingår i Regeringens nationella strategi för jämställdhet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Läs mer >


Hackathon bidrar med idéer till ett bättre Södertälje

2022-04-26: Den 5-6 februari detta år höll Södertälje kommun sitt andra hackathon där intresset kom från länder som bland annat USA, Tyskland, Norge och Danmark. Under hacket framkom en hel del storslagna idéer där målet är att de ska kunna förbättra och förändra morgondagens samhälle. Läs mer >


Nya parkeringsautomater på kommunens parkeringar

2022-04-26: Med start söndagen 8 maj börjar vi byta ut kommunens nuvarande parkeringsautomater till nya. Det blir då möjligt att betala via antingen kort eller swish i de nya p-automaterna, alternativt app. Möjligheten att betala med kontanter tas bort. Läs mer >


Vy över Södertälje samt Stadshuset exteriört.
Södertälje kommun klättrar uppåt i servicemätning från NKI

2022-04-21: Södertälje kommun får betyget 71 i 2021 års NKI (Nöjd kund-index) – en årlig mätning av kommuners service till företag. Det är ett högre betyg jämfört med förra NKI-mätningen, och ett kvitto på att företagare generellt sett är nöjda med kommunens service. Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt betyg. Läs mer >