Nyheter


Gemensam kampanj för vaccinering

2021-04-30: Tillsammans med Södertälje sjukhus och våra grannkommuner Nykvarn, Salem och Botkyrka genomför vi nu vaccinationskampanjen ”Tack för att du vaccinerar dig! Kampanjen använder hashtaggen #tillsammansmotcovid. Läs mer >


Andelen heltidsarbetande ökar i Södertälje kommun

2021-04-29: Genom att satsa på medarbetarnas kompetensutveckling och hållbara heltidsanställningar ökar andelen heltidsarbetande i Södertälje kommun. Satsningen gör att vi nu har klättrat upp till femte plats bland Sveriges kommuner. Läs mer >


Samarbete mellan kommun och polis i fokus i polispodd

2021-04-28: Polis och kommun har länge haft ett nära samarbete i Södertälje. Utvecklingen av en gemensam arbetsmetod har möjliggjort ett än närmare samarbete. Utifrån dessa erfarenheter samtalar Södertäljes lokalpolischef Max Åkerwall i en aktuell podd med Södertälje kommuns säkerhetschef Anna Flink kring vilken roll kommuner har för att polis och åklagare ska få förutsättningar att genomföra sina uppdrag. Läs mer >


Högsäsong för asfaltering och nya gång- och cykelvägar

2021-04-27: Det byggs nya gång- och cykelvägar i Pershagen och Järna, och asfalteringen av gator runt om i kommunen har också dragit igång. Läs mer om de beläggningsarbeten som kommer ske under sommarhalvåret. Läs mer >


Nya odlingslotter i Järna

2021-04-27: Nu står snart 45 odlingslotter redo att tas i bruk vid Mora gård i Järna. Det är högt tryck på odlingslotter i Södertälje kommun och kommunen har arbetat hårt för att hitta en lämplig plats att bygga nya. I början av juni kan Järna odlarförenings medlemmar börja odla på den nya platsen.   Läs mer >


Morabergs handelsplats och Stadshuset exteriört.
Företagen ger Södertälje kommun bra betyg i servicemätning från NKI

2021-04-22: Resultaten för 2020 års NKI (Nöjd kund-index) – en årlig mätning av kommuners service till företag, visar att Södertälje kommun får betyget 70. Det är ett kvitto på att företagare generellt sett är nöjda med den service kommunen ger. Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt betyg. Läs mer >


hand med spruta som ska gå in i en arm
Södertälje – plats för en av länets fyra nyöppnade vaccinationsmottagningar

2021-04-20: Region Stockholm startar ytterligare fyra vaccinationsmottagningar runt om i länet, en av dessa i Södertälje på Nygatan. Läs mer >


Tappra vintercyklister har trampat i mål

2021-04-20: Nu är vintern verkligen slut och det är också årets omgång av Vintercyklisten, den tredje i ordningen. Men årets vintercyklister, som trampat längre än tidigare år, kommer fortsätta cykla året runt. Det är de alla överens om. Läs mer >


Norra delen av stadskärnan får en ny, härlig och grönskande park

2021-04-20: Parken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan. Arbetet med parken är planerad att starta till hösten 2021. Läs mer >


Tillståndsenhetens nya e-tjänster

2021-04-19: Från och med den 19 april 2021, kan du uträtta ärenden dygnet runt via tillståndsenheten nya e-tjänster för serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Läs mer >