Nyheter


Ny hundrastgård i Hölö

2021-10-28: Nu kommer Hölö få en hundrastgård i tätorten. Dessutom kommer närliggande pulkabacke att justeras till det bättre. Läs mer >


Bilden visar tre personer vid prisutdelningen Megafonen, bland annat Rodolfo Alvarez
Kommunikatör i Södertälje kommun utses till årets offentliga kommunikatör 2020

2021-10-28: Rodolfo Alvarez, som arbetar som kommunikationsansvarig på kultur- och fritidskontorets stab, får priset Megafonen för den insats som han gjorde för Södertälje sjukhus under brinnande pandemin. Södertälje kommun lånade ut Rodolfo till sjukhuset när deras egna kommunikatörer hade insjuknat i covid-19. Läs mer >


Fotografi av en vaccination mot covid-19
Nu kan 65-plussare boka tredje dosen

2021-10-28: Region Stockholm har öppnat bokningen för en tredje dos vaccin mot covid-19. Nu kan alla i åldersgrupp 65 och äldre boka tid. Läs mer >


Fotografi med Kristina Axén Olin, som är ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (Snos) tillsamman med Anna Flink.
Anna Flink får utmärkelsen Årets trygghetsambassadör

2021-10-28: Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun, får utmärkelsen Årets trygghetsambassadör för sitt engagemang när det gäller att upptäcka och förhindra välfärdsbrott genom resultatinriktad myndighetssamverkan. Läs mer >


Läxhjälpens Erica Hagström står på scen och tar emot 2020: års 5i12-pris.
Vem ska vinna 5i12-priset?

2021-10-27: Nominera en person eller organisation! Priset delas ut för insatser som motverkar utanförskap och som bidrar till medmänsklighet och solidaritet. Ge ditt förslag senast fredag den 19 november, kl. 12.00. Läs mer >


Fotografi av vaccination mot covid-19
Tredje dos för personer som är 65 år och äldre

2021-10-27: Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer som är 65 år och äldre erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Även personer som arbetar på SÄBO (särskilda boenden) och inom hemsjukvård och hemtjänst erbjuds en tredje dos. Läs mer >


Hack for Södertäljes tolv partners

2021-10-25: Nu har Hack for Södertälje säkrat tolv partners som kommer att bidra med allt från priser, kunskap och vägledning under hacket. Hack for Södertälje är ett onlinehackathon som hålls under Science week 2022. Hacket varar i 24 timmar från lördag 5 februari till söndag 6 februari Läs mer >


Priset Årets cykelprestation till Södertälje kommun

2021-10-22: Södertälje kommun fick under fredagen ta emot priset ”Årets cykelprestation” för 2020 av Region Stockholm, för ”ett ambitiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling”. Läs mer >


Modersmålsundervisningen i Södertälje är Årets bokväckare 2021

2021-10-19: Kulturrådet korar lärarna och eleverna inom modersmålsundervisningen i Södertälje till årets bokväckare 2021! I motiveringen skriver Kulturrådet att de med stort engagemang och inspirerande idérikedom funnit vägar att sprida språk- och läslust på många olika språk. Läs mer >


Dags för granskning av planen för Marenhotellet

2021-10-19: Nu går detaljplanearbetet med Tellus 5 – hotellet vid Maren och Marenplan – in i granskningsskede. Här kan du läsa mer om det nya planförslaget och vilka justeringar som gjorts efter samrådet. Även i detta skede har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Läs mer >