Nyheter


Illustration av ett i som i information
Dags för dos 4 för personer som är 80+

2022-02-21: Nu är det dags för dos 4 av covid-vaccin för alla som är över 80 år (födda 1942 och tidigare), om det har gått fyra månader sedan den senaste dosen. Läs mer >


Nu öppnar Schenker sin nya terminal i Almnäs

2022-02-21: Idag, 21 februari, öppnar Schenker sin nya terminal i Stockholm syd, Almnäs. Etableringen i industri- och logistikområdet Stockholm syd kommer att sysselsätta cirka 200 personer. Läs mer >


Illustration med texten Hela Södertälje mot pandemin
Hela Södertälje mot pandemin

2022-02-21: Den 21 februari inleder Region Stockholm satsningen Hela Södertälje mot pandemin. Under vecka 8–10 görs en kraftsamling i kommunen för att underlätta för Södertäljebor, kunder, företagare och besökare att vaccinera sig. Vaccinationsbussar och hälsoinformatörer finns dessa veckor på många platser runt om i Södertälje kommun. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
SMHI varnar för snöfall och vind

2022-02-21: SMHI har under söndagen utfärdat en orange varning för kraftigt snöfall och frisk vind i nordligaste delen av Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, Stockholms län och Uppsala län. Varningen gäller från natt mot måndag 21 februari och drygt ett dygn framåt. Läs mer >


Dags för vårens föreningsstäd

2022-02-17: Är din förening intresserad av att hjälpa till med vårstädningen i Södertälje kommun och få bidrag till föreningskassan som tack för hjälpen? Anmäl er senast den 30 mars. Läs mer >


Karta över tillgängliga trottoarer vann Hack for Södertälje 2022

2022-02-14: Hack for Södertälje ägde rum 5-6 februari med över 90 deltagare från flera olika länder. Under ett dygn skulle deltagarna bidra med att hitta lösningar för ett inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Provtagning för covid-19 upphör

2022-02-11: Möjligheten till provtagning via provtagningsbussarnas har upphört med anledning av de nya riktlinjerna. Från den 9 februari ska den breda allmänheten inte längre provtas för covid-19 vid symtom. Provtagning vid symtom fortsätter endast för patienter, omsorgstagare och medarbetare inom vård och äldreomsorg. Vaccinbussarna fortsätter dock som vanligt. Läs mer >


Socialtjänsten erbjuder extra stöd till unga vuxna mellan 18 och 20 år

2022-02-09: För att komplettera Socialtjänsten i Södertälje erbjuder nu socialpsykiatrin dig som är 18 - 20 år ett kompletterande stöd. Läs mer >


Kommunen bjuder in till samråd om finskspråkig undervisning

2022-02-09: Utbildningskontoret bjuder in till samråd gällande tjänsteskrivelse med förslag till beslut för den finskspråkiga undervisningen i Södertälje. Även förslaget till riktlinjer för den finskspråkiga undervisningen vid Stålhamraskolan presenteras. Läs mer >


Nu har detaljplanen för Tellus 5 mfl antagits i Kommunfullmäktige

2022-02-07: Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår hotell vid Maren och upprustning av Marenplan. Läs mer >