Nyheter


Del av gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

2018-03-28: Gång- och cykelvägen längs med kanalen, nedanför Värdsholmen, kommer att stängas av fram till midsommar. Läs mer >


Får du det du betalar för på restaurangen?

2018-03-27: Under två dagar i mars besökte livsmedelsinspektörer från 23 kommuner inom Stockholms län, samt Nyköping, 311 restauranger och kaféer på temat ”Får du det du betalar för?” Syftet var att kontrollera att dyra livsmedel inte bytts ut mot billigare eller att det som presenterades som svenskt, ekologiskt eller kravmärkt verkligen var det. 12 av 14 kontrollerade serveringar i Södertälje klarade sig utan anmärkningar. Läs mer >


Informationsbladet april 2018

2018-03-21: Håll koll på vad som händer i kommunen! I helgen, 24-25 mars, delas april månads informationsblad ut till hushållen i Södertälje. Läs mer >


Täljegymnasiet satsar på jämställdhet i våldsförebyggande syfte

2018-03-21: Kärlek börjar aldrig med bråk. Det är namnet på det utvecklingsprojekt som Juventas ungdomsjour genomför under läsåret 2017-2018 för Täljegymnasiet. Syftet är att arbeta förebyggande mot våld och att stärka skolornas arbete med jämställdhet. Läs mer >


Mål och budget

2018-03-20: Nu kan du läsa hur Södertälje kommun ska fördela skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden 2018-2020. Mål och budget finns att läsa som e-broschyr. På webbsidan finns en sammanfattning av budgetprocessen och vilka de åtta övergripande målen är som kommunens arbete styrs av. Så småningom kommer det vara möjligt att följa hur kommunen ligger till med måluppfyllelsen. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes i slutet av 2017. Läs mer >


Nya spärrtider för Mälarbron från april

2018-03-20: Spärrtiderna för Mälarbron kommer att ändras den 3 april 2018. Läs mer >


Trafikverket tar tillbaka mark inför breddning av bangård

2018-03-19: En del av marken vid pendeltågsstationen Södertälje centrum kommer att ingå i den framtida upprustade bangården. Det innebär att Södertälje kommun inte kan ha kvar parkeringsplatser på den ytan. Läs mer >


Officiellt spadtag för ny gymnastik- och friidrottshall

2018-03-16: Idag samlades ett fyrtiotal personer för det officiella spadtag som markerar byggstart av Södertäljes nya gymnastik- och friidrottshall. Det är en satsning som kommer att stärka idrottslivet i Södertälje. Hallen beräknas vara färdig 2019. Läs mer >


Kommunstyrelsens ordförande utsedd till årets politiker

2018-03-14: Vi gratulerar kommunstyrelsens ordförande Boel Godner som vunnit priset årets politiker. Godner vann priset i Dagens Opinions utmärkelse Årets Opinionsbildare . Läs vidare för motivering. Läs mer >


Förberedelser för ny väg på Slussholmen

2018-03-13: Mälarprojektets arbete på Slussholmen fortsätter och inom kort kommer träd som står på kullen på holmen att avverkas. Det är ett första steg i arbetet för den nya vägen mot Slussbron och den framtida parken. Läs mer >