Nyheter


Illustration av ett i som i information
Ändrade karantänsregler för covid-19

2022-01-20: Nu avskaffas familjekarantän för friska personer som har fått dos tre, har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har en nyckelroll i en samhällskritisk verksamhet. För alla andra kortas tiden i karantän till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit feberfri i minst 48 timmar. Läs mer >


Händer håller varandra. En yngre person och en äldre person.
Södertälje kommun avråder från besök vid våra vård- och omsorgsboenden

2022-01-20: Med anledning av den höga smittspridningen av Covid-19 avråder Södertälje kommun från besök på samtliga vård- och omsorgsboenden tillsvidare. Avrådan ska inte förväxlas med besöksförbud, utan vi ber anhöriga att verkligen överväga om besök är nödvändigt. Läs mer >


Kommunen bjuder in till samråd om finskspråkig undervisning 25 januari

2022-01-18: Utbildningskontoret genomförde under 2021 en utredning av den finskspråkiga undervisningen i Södertälje kommuns grundskolor. Den utredningen är nu klar. Läs mer >


Mål och budget 2022-2024

2022-01-18: Nu är Mål och budget 2022-2024 publicerad. Här kan du läsa om våra prioriterade områden och hur Södertälje kommun fördelar skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes den 29 november 2021. Läs mer >


Hack for Södertälje närmar sig

2022-01-17: Hack for Södertälje är ett onlinehackathon som hålls under Science week 2022. Hacket varar i 24 timmar från lördag 5 februari till söndag 6 februari. Läs mer >


Nästa skede för detaljplaneförslaget för Tellus 5

2022-01-17: Detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår bland annat hotell vid Maren, går nu in i ett nytt skede. Granskning har hållits, och i februari ska planen upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande. Läs mer >


Yrkeshögskolan i Södertälje utökar med ytterligare tre utbildningar

2022-01-11: I juni 2021 ansökte Campus Telge om att få starta nya utbildningar, ansökningen gjordes hos myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Idag kom beskedet från MYH att Yrkeshögskolan i Södertälje har beviljats statsbidrag för ytterligare tre utbildningar. Läs mer >


Detaljplaneförslaget för Mariekälla 1:26 ute på granskning

2022-01-10: Nu är förslaget på ny detaljplan för Mariekälla 1:26 ute på granskning fram till 6 februari. Under den här tiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om ett nytt värdshus med hotell på Torekällberget. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

2022-01-10: Folkhälsomyndigheten inför fler åtgärder mot smittspridningen som ökar kraftigt. Läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. De nya åtgärderna gäller från och med den 12 januari. Läs mer >


Nytt program på Täljegymnasiet i höst. Bild på skola samt text.
Nytt program på Täljegymnasiet i höst

2022-01-07: Har du en diagnos inom autismspektrumtillstånd och är intresserad av att läsa samhällsvetenskapsprogrammet? Till hösten startar vi en specialpedagogisk profil som är anpassad för dig som behöver extra tydlighet, förutsägbarhet och struktur i skolan. Läs mer >