Nyheter


Kultur 365 presenterar ”Det är mycket i huvudet”

2020-05-13: Dikter om livet, kärlek och ensamheten på ålderns höst av äldre på vård- och omsorgsboenden. Kultur 365 har bett boende på kommunens äldreboenden att skriva om sitt liv, varpå man gjort fem filmer med skådespelare som läser upp dikterna. Filmerna visas nu för äldre på vård- och omsorgsboenden samt för andra intresserade via Kultur 365 digitala plattformar. Se filmtrailern i artikeln. Läs mer >


Skolan, företagande och hur vi hindrar smittspridning på agendan under pressträff

2020-05-13: Hur det går för företagen, vad som händer inom skolan och hur det står till med smittspridning på våra äldreboenden, stod i centrum för den pressträff som kommunen höll på onsdagsförmiddagen den 13 maj. Läs mer >


Centralparken i Östertälje öppen igen

2020-05-12: Nu har Centralparken i Östertälje öppnat igen efter en omfattande renovering. Nu är bland annat ny lekutrustning, nytt gräs och mer växtlighet på plats. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i Rosenlund och Viksängen

2020-05-12: Från och med mitten av maj kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Rosenlund och Viksängen. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim på vissa av områdenas vägar. Läs mer >


Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19

2020-05-12: Omsorgskontoret har tagit beslut om utökad användning av visir för att ytterligare minska risken för smittspridning. Detta efter rekommendationer från Vårdhygien Stockholm samt intern riskbedömning. Läs mer >


Eneboda skoldonation 2020

2020-05-12: Sök stipendium ur Eneboda skoldonation! Är du 15-25 år, bor på Mörkö eller Oaxen och vill studera, göra en studieresa eller studiebesök? Passa på att ansöka om stipendium nu! Läs mer >


Glöm inte att registrera dig för att ta emot nyhetsbrev om corona

2020-05-12: Vill du få våra samlade nyheter om coronaviruset i Södertälje kommun direkt till din e-post? Läs mer >


Nu finns Årsredovisning 2019 att läsa digitalt

2020-05-11: Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras. Läs mer >


Beslutet kvarstår – inget traditionellt studentfirande 2020

2020-05-08: Södertälje kommun håller fast vid beslutet om att inte ordna något studentfirande och studentutspring våren 2020. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra spridning av covid-19 medför att det inte finns förutsättningar för ett traditionellt studentfirande i år. Läs mer >


Marinen genomför nationell övning i maj

2020-05-07: Den 11 – 21 maj 2020 kommer marinen genomföra övningen SWENEX 20 (Swedish Naval Exercise) i områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken. Det är en nationell övning med omkring 2000 deltagare från marinens samtliga förbund. Läs mer >