Nyheter


Besök på äldreboenden ska göras utomhus

2020-07-30: På äldreboenden gäller fortfarande ett generellt besöksförbud, till och med den 31 augusti. Enligt Socialstyrelsen är det dock möjligt att besöka anhöriga utomhus. Detta gäller även i Södertälje. Läs mer >


Beslut om eldning avrådes upphör

2020-07-28: Normal brandrisk råder i Stockholms län från den 27 juli. Detta efter en gemensam bedömning av Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Läs mer >


Slussgatan stängs av tillfälligt

2020-07-28: Slussgatan stängs av i två dygn, med start på onsdag morgon den 29 juli, för återställning av vägen efter ett större slukhål. Läs mer >


Fotografi av eld
Eldning avrådes från och med 23 juli

2020-07-24: Eldning avrådes gäller från och med den 23 juli klockan 13.00. Det varma och torra vädret ger en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.  Läs mer >


Elever höll digital konsert i Järna

2020-07-23: De äldre eleverna på Järna Festival Academy fick i måndags hålla en avslutningskonsert i Kulturhuset i Ytterjärna. Där fick eleverna som är i åldrarna 13-16 år visa upp sina musikaliska talanger för vänner och familj, även till dem som inte kunde närvara fysiskt. Läs mer >


Feriepraktikanterna trivs på Torekällberget

2020-07-22: I år erbjöd Södertälje kommun 971 feriepraktikplatser inom Telgekoncernen, den privata sektorn och i själva kommunen. Vi träffade tre ungdomar som fick plats på Torekällberget och frågade vad de tyckte om jobbet. Läs mer >


Bibblans Digihjälp

2020-07-17: Biblioteken i Södertälje presenterar nu Bibblans Digihjälp – kort och enkel information för dig som vill lära dig mer om det digitala! Läs mer >


Nästa steg taget för Lunakvarteret

2020-07-14: Efter kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om Luna-kvarteret i Södertälje stadskärna tas nu nästa steg. I dag överlämnade Telge fastigheters ordförande Lars Greger (mp) ansökan om planbesked för kvarteret till stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller (s). Läs mer >


Nya filmer om corona på sex olika språk

2020-07-13: Nya filmer har publicerats på kommunens webb och sociala medier. Målet med filmerna är att uppmärksamma corona och den fortsatta smittan som existerar även under sommaren. Läs mer >


Nu öppnar Brunnsängs lekpark igen

2020-07-10: Idag öppnar Brunnsängs gärdes lekpark igen efter att ha byggts om. Under våren har dessutom spontanidrottsplatsen i Ritorp uppdaterats, och i Ronna har det byggts en helt ny lekpark. Läs mer >