Nyheter


Illustration av ett i som i information
Särskilda regionala rekommendationer förlängs inte

2021-06-11: Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin gäller till och med 13 juni och upphör därefter. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin. Läs mer >


Stadshuset exteriör bild.
Södertälje kommun behåller sin höga kreditvärdighet

2021-06-10: Kreditbedömningsinstitutet Standard & Poor's (S&P) Global Ratings ger, liksom de senaste åren, Södertälje kommuns kreditvärdighet betyget AA+, vilket är den näst högsta nivån. Läs mer >


Slukhål upptäckt på kajen utmed Västra Mälarehamnen

2021-06-09: Som säkerhetsåtgärd har kommunen spärrat av ett större område, inkluderande parkeringsplatser, tills en mer grundlig undersökning är gjord av platsen där slukhålet har uppkommit. Läs mer >


Fler parkeringsplatser och ny gångbana vid Mälarbadet

2021-06-08: Nu byggs en tillfällig gångbana längs med Mälarbadsvägen, som ska leda mellan en iordninggjord parkeringsyta och Mälarbadet. Läs mer >


Så ska restriktionerna avvecklas

2021-06-08: Det finns en plan för hur pandemirestriktionerna ska trappas ner som Regeringen tagit fram. Läs mer >


Bild med text Årsredovisning 2020
Nu är Årsredovisning 2020 publicerad

2021-06-07: Det går inte att sammanfatta 2020 utan att nämna den förödande coronapandemin, som drabbat såväl enskilda Södertäljebor som företag och samhället i stort. Det säger Boel Godner i avsnittet "Kommunstyrelsens ordförande har ordet" som inleder redovisningen. Trots det har vi kunnat upprätthålla stabilitet i organisationen och uppfylla det samhällsansvar som ålagts oss. Läs mer >


Fotografi av sjuksköterska som ger vaccin mot covid-19
Nu kan personer födda 1981 eller tidigare boka vaccination mot covid-19

2021-06-04: Den 3 juni öppnade Region Stockholm bokningen för vaccination mot covid-19 för dig som är född 1981 och tidigare. Läs mer >


Nationaldagsfilmen spelas in, filmen visas på sodertalje.se den 6 juni kl. 12.00.
Nationaldagen – fira på webben

2021-06-02: I år firar vi digitalt med en film som publiceras den 6 juni, kl. 12.00. Vi har lämnat Torekällberget och förflyttat oss till andra delar av Södertälje, bl.a. Oaxen. Traditionsenligt visar vi flagghissningen, det bjuds på nationalsång, musikalisk underhållning och tal. Läs mer här och se bilder från den enkla ceremonin med årets två mottagare av Sankta Ragnhildsmedaljen. Läs mer >


Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje
Krisledningsstaben i vilande läge

2021-06-02: I går, 1 juni, beslutades att Södertälje kommuns krisledningsstab sätts i vilande läge, men den kan snabbt aktiveras om läget kräver det. Just nu är påverkan på kommunkoncernens verksamheter låg och kan hanteras inom ordinarie organisation. Läs mer >


Två kulturpersonligheter tar emot medalj – sjukhusdirektör högtidstalar

2021-06-02: Journalisten och författaren Ami Lönnroth och musikern Johan Boding är årets pristagare av Sankta Ragnhildsmedaljen. Båda har på betydande sätt bidragit till Södertäljes kulturliv. Årets talare under nationaldagsfirandet som visas digitalt är vd på Södertälje sjukhus, Christophe Pedroletti. Läs mer >