Nyheter


Uppstartsfasen inledd för nya Viksbergsskolan

2017-10-13: Utvecklingen av den nya Viksbergsskolan tar ytterligare ett stort kliv framåt. Den 1 december börjar skolans nya rektor Jan Lindgren sin tjänst. Nu inleds en fas med verksamhetsplanering och under våren rekryteras lärare och skolpersonal. Läs mer >


Effektivare myndighetsutövning skapar underskott

2017-10-12: Alla som har hemtjänst i Södertälje kommun ska få den hjälp och stöd de behöver och har rätt till. Kommunens uppgift är att säkerställa att de får det, oberoende om hen valt någon av de hemtjänstföretag kommunen upphandlat eller får sin hemtjänst utförd av kommunen. Läs mer >


Nominera till hållbarhetspriset

2017-10-12: Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor? Nominera din kandidat – senast den 15 oktober. Läs mer >


Är du arbetsgivare och vill göra en insats för ungdomar i Södertälje kommun?

2017-10-10: Vill du ge en ung person en praktikplats och därigenom skapa en meningsfull sysselsättning och motivation till fortsatta studier eller framtida yrkesval? Kontakta oss på Ung i Tälje – KAA. Läs mer >


Demokratifokus på årets medborgardag

2017-10-09: På lördag den 14 oktober äger årets medborgardag rum i Södertälje. I år är det extra fokus på demokratifrågor. Syftet är att skapa intresse för hur viktigt det är att vara en del av demokratin och att öka allas upplevelse av att kunna påverka. Läs mer >


Ny e-tjänst för byte av skola

2017-10-09: Nu finns en e-tjänst för byte av kommunal skola. Läs mer >


AstraZeneca genomför krisövning 9-12 oktober

2017-10-09: AstraZeneca kommer att genomföra en krisövning på anläggningen i Snäckviken under dagtid perioden 9-12 oktober 2017. Ambulans, polis och brandkår kommer att vara på plats. Övningen kommer inte att störa omkringliggande verksamhet eller grannar. Läs mer >


Välbesökt äldredag

2017-10-06: Guldkant på tillvaron var temat när kommunala pensionärsrådets arrangerade en dag för äldre i Södertälje stadshus. Nyfikna seniorer lyssnade bland annat på stadsdirektör Rickard Sundbom som berättade om dagens och morgondagens äldreomsorg i Södertälje, lyssnade på musik och föreläsningar samt minglade tillsammans med seniorer från hela Södertälje. Läs mer >


Nytt centrum ska ge Södertälje bättre kompetensförsörjning på skolsidan

2017-10-06: Södertälje kommun ansluter sig till samverkansprojektet Centrum för professionsutveckling. Målet är att höja kvaliteten på lärarutbildningen men också att hitta en modell för hur kommuner och högskolor kan samarbeta för att höja kompetensen hos medarbetare. Läs mer >


Bygg, tyck, tävla och umgås!

2017-10-04: Området norr om turingelunden kommer i framtiden att vara en del av stadskärnan. På fredag kan du se idéförslag på hur det kan se ut, gå en liten vandring i området, vara med på en Instagramtävling och grilla korv med oss. På plats i Turingelunden finns 170 pallar - hjälp oss bygga något kul med dem! Läs mer >