Nyheter


Illustration av ett i som i information
Störning på trygghetslarmen

2022-04-06: Under natten har det varit landsomfattande driftsstörningar på trygghetslarmen. Det är nu åtgärdat. Användare av trygghetslarm uppmanas att koppla på sina larm om man dragit ur dem på grund av blinkande lampor eller störande ljud. Läs mer >


Nyföretagardag – en ny satsning i Södertälje

2022-04-05: Den 6 maj anordnas för första gången en nyföretagardag i Södertälje Science Park. Frukostklubben erbjuder inspirationsföreläsning av Tobias Karlsson, känd från Let’s dance. Ett 20-tal utställare finns på plats för att hjälpa nystartade företag. Läs mer >


Second hand till hjälp vinner Södertäljes hållbarhetspris 2021

2022-04-01: Varje år delar kommunens hållbarhetsutskott ut ett hållbarhetspris. 2021 års pris kunde det inte delas ut på grund av pandemin, därför delades det ut i förra veckan. Vinnaren av kommunens hållbarhetspris för 2021 är: Second hand till hjälp. Läs mer >


Telge Inköp ansluter till Rättvist byggande

2022-03-29: Den organiserade brottsligheten i byggbranschen står idag högt på varje beslutsfattares agenda. Alla parter i branschen har ett ansvar. Rättvist byggande, byggherrarnas bidrag för sund konkurrens och brottsfria byggen, har expanderat. Flera byggherrar och fastighetsägare från hela landet har tagit ställning och implementerar arbetsmodellen – Telge Inköp, och därmed Telge koncernen samt samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun, är bland de som anslutit sig som medlemmar. Läs mer >


Ny logistiketablering i Almnäs, Stockholm syd

2022-03-28: Fler företag etablerar sig i Almnäs, Stockholm syd. Logicenter har köpt mark av Södertälje kommun för att bygga en logistikanläggning till transportföretaget MTAB. Läs mer >


Finalisterna till Hållbarhetspriset 2021

2022-03-25: Södertälje kommun delar ut pris till en person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun. På grund av pandemin har 2021 års Hållbarhetspris försenats och delats ut först nu. Fredagen den 1 april avslöjas vinnaren! Läs mer >


Eldning avrådes - stor risk för eldsvådor i skog och mark

2022-03-25: Räddningstjänsterna i Stockholms län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet gäller från och med kl. 12.00 den 11 mars och gäller tills vidare. Läs mer >


Förberedande arbeten för Marenhotellet har inletts

2022-03-24: Nu har arbetet med att riva gamla McDonald’s-huset vid Maren inletts och planeringen för att rusta upp Marenplan är i full gång. Här kan du läsa mer om tidsplanen framåt för de olika arbetena. Läs mer >


Vad ska vi prioritera i kommunens arbete om arkitektur?

2022-03-23: Södertälje kommuns första arkitekturstrategi börjar bli färdig. Nu vill vi veta vad du som medborgare tycker att vi ska prioritera i arbetet framåt. Var med och svara på en enkät om arkitektur och hållbart byggande. Läs mer >


Earth Hour 2022

2022-03-22: Earth Hour infaller i år på lördagen den 26 mars klockan 20.30-21.30. Då fortsätter vi att sätta ljus på klimatförändringarna och för den hotade biologiska mångfalden. Släck för vår enda planet! Läs mer >