Nyheter


Anmäl dig till Europaveckan

2018-04-26: Den 5–9 maj ordnar Hovsjö Hub, Europa Direkt Södertälje och Södertälje kommun olika evenemang för att uppmärksamma Europadagen den 9 maj. Vi skapar Europaveckan, flera dagar fyllda med spännande seminarier, framträdanden och filmvisning! Fri entré – anmäl dig! Läs mer >


Morabergs studiecentrum i unikt samarbete med Scania och War Child

2018-04-26: Hjälporganisationen War Child har inlett ett unikt samarbete med Södertälje kommun och Scania. Det går under namnet Together och parar ihop nyanlända tonåringar på Morabergs studiecentrum med anställda på Scania. Läs mer >


Vi söker röstmottagare till valet 9 september

2018-04-25: Valnämnden söker dig som vill vara röstmottagare i valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018. För att vara röstmottagare behöver du ha fyllt 18 år och inte vara valbar på någon lista i Södertälje kommun. Vi behöver din intresseanmälan senast den 1 juni. Läs mer >


Sommarskoj – planera ett aktivt sommarlov

2018-04-24: Är du mellan 6-15 år och bor i Södertälje kommun? Under sommaren arrangeras väldigt många spännande och roliga aktiviteter som du kan delta i. Alla aktiviteter är gratis men vissa kräver föranmälan. Det finns aktiviteter som passar alla. Läs mer >


Tyck till om utbyggnadsstrategin

2018-04-24: Södertälje tar fram en utbyggnadsstrategi. Strategin beskriver var och hur förtätning samt bostadsbyggande ska ske. Arbetet är vägledande för kommande detaljplaner, strukturplaner och program; samt för investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur. Fyra delstrategier bidrar särskilt till samhällsbyggandet: 1) Utvidga stadskärnan 2) Bygg stationsnära 3) Förtäta prioriterade tyngdpunkter och 4) Stadsutveckla stråk. Läs mer >


Förhandspröva om ditt barn kan ha rätt till skolskjuts

2018-04-23: Ska du söka skolskjuts till ditt barn inför höstterminen? Nu kan du själv pröva om en elev i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan skulle kunna beviljas skolskjuts. Läs mer >


Södertälje kommun ökar andelen heltidsarbetande

2018-04-19: Andelen heltidsarbetande i Södertälje kommun ökar stadigt visar heltidsbarometern i en nationell jämförelse av Sveriges 290 kommuner. Södertälje kliver upp till plats 20 när man mäter andelen heltidsarbetande i kommunen som helhet, sex placeringar framåt från 2016 års placering på 26. Heltidsbarometern drivs i samarbete med Kommunal och Sveriges kommuner och landsting och följer utvecklingen mot heltid som norm. Läs mer >


Valborgsfirande i Södertälje

2018-04-19: Vi välkomnar våren! Valborgsfirande arrangeras i alla stadsdelar. I centrum tänds valborgsmässoelden på samma plats som förra året vid Borgmästarudden och Stadsparken. Södertälje kammarkör sjunger in våren och det blir vårtal av Sara Jervfors. Läs mer >


Informationsmöte - ombyggnad av bangården och trafikavstängning av Södertälje Centrum

2018-04-19: Tisdag 24 april kl. 16.00 - 19.00 har du möjlighet att träffa representanter från Trafikverket, SL, Nobina, MTR och Södertälje kommun. Vi berättar om det planerade ombyggnaden av bangården och hur ersättningstrafiken är planerad under avstängningstiden. Läs mer >


Arbetet för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

2018-04-17: Hur ska det vara när det är som bäst inom äldreomsorgen? Det är frågan som projektet förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen ställer sig. Inom projektet ska en struktur tas fram för att skapa en systematik kring förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Projektet kommer särskilt att fokusera på områdena bemanning, organisering, kompetens och ledarskap. Läs mer >