Nyheter


Socialminister Lena Hallengren på digitalt besök i Södertälje

2020-04-21: Under tisdagen gjorde socialminister Lena Hallengren ett digitalt besök hos Södertälje kommun. Fokus för mötet var kommunens arbete inom äldreomsorgen under det pågående utbrottet av covid-19. Läs mer >


Ingen hemtjänst vid tillfällig vistelse i Södertälje kommun

2020-04-21: På grund av Covid-19 kommer det inte finnas tillräckliga resurser inom hemtjänsten för att ge insatser till tillfälliga besökare i Södertälje kommun. Äldreomsorgsnämnden beslutade därför på sitt sammanträde tisdagen den 21 april att inte utföra beställningar av omsorgsinsatser inom hemtjänsten för brukare som vistas tillfälligt i kommunen. Läs mer >


Socialminister Lena Hallengren gör digitalt besök i Södertälje

2020-04-21: Den 21 april gör socialminister Lena Hallengren ett digitalt besök hos Södertälje kommun. Läs mer >


Modersmålslärare ska stötta i grundskolan och grundsärskolan

2020-04-21: Modersmålslärarna i Södertälje ska nu stötta undervisningen i kommunala grundskolor och grundsärskolan. Detta innebär att modersmålsundervisningen tar en paus för alla utom åk 9. Beslutet gäller terminen ut om inte situationen förbättras kraftigt. Läs mer >


Pausad daglig verksamhet

2020-04-20: Från och med idag, 20 april, pausar vi sex av våra dagliga verksamheter i Södertälje kommun. Läs mer >


Nyhetsbrev nr 3, fredag 17 april

2020-04-17: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


Biograf och parkeringshus till norra delen av stadskärnan

2020-04-17: Ny biograf med Sveriges största bioduk, 300 parkeringsplatser, restauranger och kontor – det är innehållet i den nya byggnad som planeras i norra delen av stadskärnan. Erik Hemberg Fastighets AB har i ett tilldelningsbeslut getts möjligheten att utveckla fastigheten Spinnrocken 2. Läs mer >


Klart för ca 400 nya bostäder

2020-04-17: Nu är tre nya detaljplaner antagna som möjliggör för flera hundra nya bostäder i Västergård, Brunnsäng/Bergvik och Mariekälla. I Pershagen förbereds för byggstart av 40 bostäder i kvarteret Båtvarvet. Läs mer >


Det finns hjälp att få om du mår psykiskt dåligt

2020-04-17: Psykisk ohälsa kan yttra sig på olika sätt, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet. Men oavsett hur det yttrar sig kan du få hjälp om du drabbas. Läs mer >


Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

2020-04-14: De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat. Läs mer >